Бъдещето на България и света – Какво да се прави?

Космични енергии

Всички хора вече разбраха, че човечеството се намира в подготвяна от много хилядолетия тотална криза. Тя се изразява във вече узрели за избухване или ускорено избягване системи от остри противоречия във всички области на обществения и личния живот. Според анализите на ред световни интелектуалци, ако човечеството продължава по досегашния безумно егоистичен и бездуховен път, в БЛИЗКИЯ вече апогей на кризата ще загинат стотици милиони души – ако не и няколко милиарда! – и ще има огромни страдания и разрушения!С изненада установих, че в световното и българското обществено и информационно пространство липсва първата професионална крачка при всяко заболяване, още повече при тотална и дълбока криза. Това е поставянето на точната диагноза – откриването на главната причина за болестта, без което лечението е невъзможно. Просто решаването на кой да е проблем изисква спазването на златното правило № 1 в теорията на решаването на проблеми. То налага откриването и преодоляването именно на главната причина, която създава проблема, респ. заболяването – кризата. Без това всички и всякакви усилия са обречени на неуспех.В моите трудове аз, избягвайки мисленето в черно-бяло и в ляво-дясно-център, като учен – енциклопедист, философ и езотерик, разкрих тази главна причина. Това е погрешната йерархия на ценностите в ценностната система на хората – тя управлява поведението на човека. Създадох и рецептата за лечението – Харта на човешките ценности и Харта на човешките задължения.Може ли да бъде случаен фактът, че 60 г. след приемането на Хартата на човешките права /1948 г./ в света няма нито един глас, посочващ необходимостта от такива Харти?Едновременно със създаването на тези Харти след същия системен; йерархичен, философски и културологичен анализ, създадох и модел на разумната държава, която трябва да изгради едно разумно и морално общество. Публикувах го в книгата си „Конституция и практически програма /на България и света в Третото хилядолетие/“. Хартите и Конституцията изпратих в ООН и на 49 посолства у нас.Веднага след Хартите и Конституцията написах и книгата „Българската национална идея и мисия“ /БНИМ/, разбира се на базата на много хилядолетната българска история и култура – високо морална и градивна. Националната идея е философията и идеологията, осмислящи общите интереси, ценности и култура, изграждащи единството на един народ като орган в организма на една планетна цивилизация. Формулирах и функцията на този орган – това е мисията на България в тоталната криза днес, а всъщност изпълнявана в цялата ни история. Върхът на тази мисия е нещо просто: да дадем на човечеството точната диагноза,да предложим лечението под формата на двете Харти и да дадем пример в това лечение.Стъпките в лечението на Кризата ни са дадени в публикациите на ДНК /Движението за Нова Култура/ и са следните:1. Запознаване с анализите, изводите и практическата програма – дават диагнозата на кризата, лечението /Хартите/ и какво да се прави.2.  Всеки отговорен и загрижен за България и света да вземе вътрешно решение за поемане на пълна лична отговорност по проблемите и за лично плащане на цената й.3. Разпространяване на двете Харти и проекта за световна и българска Конституция и практическа програма в България и целия свят. Да се принуди ООН да ги включи в дневния си ред за ускорено приемане.4.  Да се започне активно и ускорено просвещение на всички хора чрез запознаване с анализите и програмите и чрез разкриване на многобройните лъжи, фалшификации и самозаблуди, с които целенасочено са напълнени главите на хората в продължение на хилядолетия. Хората са ги приели безкритично, подчиняват им се и са станали дълбоко неадекватни същества.5.  Започване на активна и ускорена самоорганизация на загрижените и отговорните чрез създаването на Граждански спонтанни общности /ГСО/. Те ще бъдат базовите структури на просветената национална организация „Обединение на загрижените за България“ /ОЗБ/. Част от тези ГСО ще се определят ва като базова структура на политическия плюс в ОЗБ – Партия на единението на българите“ /ПЕБ/ „БРОД“ /Българско радикално обновително движение/, а останалата част ще бъде базовата структура на гражданския полюс в ОЗБ -Български граждански парламент /БГП/ „ИЗХОД“ /Истински и завинаги хората да обикнат доброто“/.6.  Всяка ГСО да си изработи програма в духа на указанията в публикациите на ДНК – за действия в квартала, селището, страната и света и да намерят честни и харизматични хора за депутати, министри и пр.7. Специално внимание да се отделя на просвещението на силните на деня -да разберат истинските си интереси и да престанат да трупат ужасна карма за себе си и близките си, които ползват плодовете им.С тези ясни и ускорени стъпки има реален шанс хората и поне отчасти силните на деня – виновните за тоталната криза – да се опомнят, да видят истинския път, да избегнат високата цена на кризата в нейния апогей и да започнат съзнателното изграждане на вече раждащата се нова Култура на Сътрудничеството и Взаимопомощта.В духа на всичко това подготвям Национална среща – конгрес „Българската национална идея и мисия – и бъдещето на България и света“. За информация и покани – по телефоните.Крайно време е да вземем съдбата си в собствените си ръце – никой друг вместо нас няма да реши огромния проблем пред всички нас!Кубрат Томов – Президент на ДНКДВИЖЕНИЕ ЗА НОВА КУЛТУРА

Post a Comment

БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА – КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?

Ясновидство

Всички хора вече разбраха, че човечеството се намира в подготвяна от много хилядолетия тотална криза. Тя се изразява във вече узрели за избухване или ускорено избягване системи от остри противоречия във всички области на обществения и личния живот. Според анализите на ред световни интелектуалци, ако човечеството продължава по досегашния безумно егоистичен и бездуховен път, в БЛИЗКИЯ вече апогей на кризата ще загинат стотици милиони души – ако не и няколко милиарда! – и ще има огромни страдания и разрушения! С изненада установих, че в световното и българското обществено и информационно пространство липсва първата професионална крачка при всяко заболяване, още повече при тотална и дълбока криза. Това е поставянето на точната диагноза – откриването на главната причина за болестта, без което лечението е невъзможно. Просто решаването на кой да е проблем изисква спазването на златното правило № 1 в теорията на решаването на проблеми. То налага откриването и преодоляването именно на главната причина, която създава проблема, респ. заболяването – кризата. Без това всички и всякакви усилия са обречени на неуспех. В моите трудове аз, избягвайки мисленето в черно-бяло и в ляво-дясно-център, като учен – енциклопедист, философ и езотерик, разкрих тази главна причина. Това е погрешната йерархия на ценностите в ценностната система на хората – тя управлява поведението на човека. Създадох и рецептата за лечението – Харта на човешките ценности и Харта на човешките задължения. Може ли да бъде случаен фактът, че 60 г. след приемането на Хартата на човешките права /1948 г./ в света няма нито един глас, посочващ необходимостта от такива Харти? Едновременно със създаването на тези Харти след същия системен; йерархичен, философски и културологичен анализ, създадох и модел на разумната държава, която трябва да изгради едно разумно и морално общество. Публикувах го в книгата си „Конституция и практически програма /на България и света в Третото хилядолетие/“. Хартите и Конституцията изпратих в ООН и на 49 посолства у нас. Веднага след Хартите и Конституцията написах и книгата „Българската национална идея и мисия“ /БНИМ/, разбира се на базата на много хилядолетната българска история и култура – високо морална и градивна. Националната идея е философията и идеологията, осмислящи общите интереси, ценности и култура, изграждащи единството на един народ като орган в организма на една планетна цивилизация. Формулирах и функцията на този орган – това е мисията на България в тоталната криза днес, а всъщност изпълнявана в цялата ни история. Върхът на тази мисия е нещо просто: да дадем на човечеството точната диагноза, да предложим лечението под формата на двете Харти и да дадем пример в това лечение. Стъпките в лечението на Кризата ни са дадени в публикациите на ДНК /Движението за Нова Култура/ и са следните:
1. Запознаване с анализите, изводите и практическата програма – дават диагнозата на кризата, лечението /Хартите/ и какво да се прави.
2. Всеки отговорен и загрижен за България и света да вземе вътрешно решение за поемане на пълна лична отговорност по проблемите и за лично плащане на цената й.
3. Разпространяване на двете Харти и проекта за световна и българска Конституция и практическа програма в България и целия свят. Да се принуди ООН да ги включи в дневния си ред за ускорено приемане.
4. Да се започне активно и ускорено просвещение на всички хора чрез запознаване с анализите и програмите и чрез разкриване на многобройните лъжи, фалшификации и самозаблуди, с които целенасочено са напълнени главите на хората в продължение на хилядолетия. Хората са ги приели безкритично, подчиняват им се и са станали дълбоко неадекватни същества.
5. Започване на активна и ускорена самоорганизация на загрижените и отговорните чрез създаването на Граждански спонтанни общности /ГСО/. Те ще бъдат базовите структури на просветената национална организация „Обединение на загрижените за България“ /ОЗБ/. Част от тези ГСО ще се определят ва като базова структура на политическия плюс в ОЗБ – Партия на единението на българите“ /ПЕБ/ „БРОД“ /Българско радикално обновително движение/, а останалата част ще бъде базовата структура на гражданския полюс в ОЗБ -Български граждански парламент /БГП/ „ИЗХОД“ /Истински и завинаги хората да обикнат доброто“/.
6. Всяка ГСО да си изработи програма в духа на указанията в публикациите на ДНК – за действия в квартала, селището, страната и света и да намерят честни и харизматични хора за депутати, министри и пр.
7. Специално внимание да се отделя на просвещението на силните на деня -да разберат истинските си интереси и да престанат да трупат ужасна карма за себе си и близките си, които ползват плодовете им. С тези ясни и ускорени стъпки има реален шанс хората и поне отчасти силните на деня – виновните за тоталната криза – да се опомнят, да видят истинския път, да избегнат високата цена на кризата в нейния апогей и да започнат съзнателното изграждане на вече раждащата се нова Култура на Сътрудничеството и Взаимопомощта. В духа на всичко това подготвям Национална среща – конгрес „Българската национална идея и мисия – и бъдещето на България и света“. За информация и покани – по телефоните. Крайно време е да вземем съдбата си в собствените си ръце – никой друг вместо нас няма да реши огромния проблем пред всички нас!
Кубрат Томов Президент на ДНК

Post a Comment