Астрален свят

Енергийни корекции

Можем да определим, че астралът също е материя, но носеща по-духовен характер. По този начин се добиват много видове материя. След астралната, следва материя още по-духовна и тъй нататък – до безкрайност, според степента на одухотворяване на материята, или приближаването й към чисто духовен принцип.И тъй ние виждаме два основни полюса – духът и материята, […]

Подсъзнанието може всичко

Енергийни корекции

Мислите са най-могъщите сили във Вселената. Как да се мисли с поставена конкретна и ясна цел е умение, което се придобива в къщи. На родителите се пада задължението да възпитаваме добрите навици за мислене у нашите деца. До скоро имаше много неясноти относно науката за силата на мисълта. За щастие това се промени. Сега в […]