Ти наистина ли си умен?

Космични енергии

Да си умен означава да разбираш защо и как стават нещата, как можеш да им въздействаш в желана от теб посока и какви са възможните добри и лоши последици от всичко това. Е, ти умен ли си? Имаш ли тази природна или придобита интелигентност? Разбираш ли главните ориентири в света, обществото и себе си? Позната […]

Ти свободен ли си?

Космични енергии

Свободата и предопредението са взаимно изключващи се и взаимно допълващи се противоположности. Предопределението е проявата на последиците от наши и чужди минали и сегашни действия – тези последици ни чакат в различни моменти на бъдещето и без специални мерки от наша страна идват неотвратимо. Свободата е способността и възможността ни да произвеждаме-създаваме-предизвикваме же¬лани от нас […]

Време е… (Едно послание от Космоса)

Космични енергии

Член 5.1. Време e за разграничаване на доброто и злото 1. ВРЕМЕ Е да се разбере, че трябва да се спре всякакво насилие. Въвеждането на мир с насилие не може да реши проблема. Хората с конфликти трябва да бъдат оставени да решат своя проблем вътрешно. Ако тези хора не започнат да живеят заедно и мирно, всяко […]

Този безумен свят – наш ли е?

Космични енергии

1. Безумен е, защото най-големите му ценности са нетрайните и преходните неща – материалното, парите, властта, насилието, нисшите удоволствия, а непреходните и трайните неща – истината, справедливостта, доброто, красотата, любовта – са на далечен заден план и служат главно за заблуда и манипулиране на хората. Това е обърнатата пирамида на ценностите, които именно управляват човека. 2. Безумен […]

Да поемем най-после горчивите истини – без тях не можем, а те са и най-сладкото нещо на този свят!

Космични енергии

Горчивите истини са тези истини, които ни разкриват нашите грешки, слабости, илюзии, самонадценявания, лековерие, безкритичност, свръхкритичност, неразбирането ни на едни или други неща, неоснователните ни страхове, безконтролните ни страсти… Много са горчивите истини за всеки от нас поотделно и заедно. Те са ограниченията на нашата свобода, успешност и щастие – пречат ни да си поставяме […]

Национален алианс на жените

Космични енергии

1. В началото на 21 век човечеството се намира в дълбока криза, заплашваща с огромни жертви, страдания и разрушения в прехода към новата култура – Културата на Сътрудничеството и Взаимопомощта. 2.Причината да тази криза е изчерпването на положителния потенциал на досегашната цивилизация и категоричното доминиране на нейния дефект -потребителството и бездуховността, егоизма и безлюбието, несправедливия […]

Последната – Истинската! – Надежда на българите

Космични енергии

1. Надеждата за какво? НАДЕЖДАТА за прекратяване на глада — на малките заплати, нищожните пенсии, безработицата, на монополните и нечовешки високи цени. НАДЕЖДАТА за прекратяване на насилието във всичките му форми – от държавата, чиновниците, престъпността, бизнеса, до хората между нас. НАДЕЖДАТА за отказ от лъжите, лицемерието, двойните стандарти, фалшивите обещания, манипулациите чрез тях, заблудите […]

Бъдещето на България и света – Какво да се прави?

Космични енергии

Всички хора вече разбраха, че човечеството се намира в подготвяна от много хилядолетия тотална криза. Тя се изразява във вече узрели за избухване или ускорено избягване системи от остри противоречия във всички области на обществения и личния живот. Според анализите на ред световни интелектуалци, ако човечеството продължава по досегашния безумно егоистичен и бездуховен път, в […]