ЗА ФИЛОСОФСКОТО ЗЛАТО

Окултизъм

От зората на времето до днес всички се стремим и към материално благополучие, и към духовно израстване. Тези две начала са се преплели много тясно и в битието, и в съзнанието на всеки един от нас. Така градим отношенията, културата, бъдещето си – от миналото, от митовете и легендите за богове, герои и героични подвизи, […]

Петте езика на любовта

Окултизъм

Всички ние имаме първичен или матерен език, който сме усвоили от родителите си. По-късно, обикновено с много повече усилия, научаваме и някои допълнителни езици. Те са ни вторични езици. Обикновено най-добре говорим и разбираме матерния си език, но колкото повече използваме вторичния си език, толкова по-голяма свобода чувстваме да общуваме на него. Представете си, че […]

Сценариите, които разиграваме или как да преодолеем нашата властна драма

Окултизъм

Голямо постижение на психолозите, които се занимават с изследване на това как хората си въздействат взаимно, е, че успяха да обяснят съперничествата и стремежа към власт е дълбокото екзистенциално чувство на несигурност. От Изтока обаче сме получили по-нататъшно проясняване на психологическите процеси, които лежат в основата на тези явления.Както показват и науката и мистицизмът по […]

Психология на цветовете

Окултизъм

Концепцията за въздействието на цветовете е разработена за пръв път от Йохан Волфганг фон Гьоте. Според него всички тъмни цветове успокояват, а светлите – възбуждат, като въздействат както на физическо, така и на психично ниво.Цветовете се възприемат асоциативно – например, синьото е „студен” цвят. Минавайки през очите, възприятието за цвят достига до всички органи и […]

Тайнството на Парите

Окултизъм

Парите са обгърнати с тайнство, за което повечето хора си остават слепи. Те не са просто хартийки и монети. Като средство за разплащане навсякъде по света притежават сами по себе си неподозирана сила и прогледнем ли за нея, започнем ли да я използваме, парите се множат като с вълшебна пръчица. Да усвоиш тайната на парите […]

ОКУЛТНА ТЕРАПЕВТИКА

Окултизъм

В човешката история ще намерите легенди, разкази и предания на всички народи, че изцеляването чрез която и да е окултна практика е било използвано през всички времена от всички раси и народи. Различните форми на терапевтика са се отличавали твърде много една от друга – от най-отвратителните навици на варварско суеверие до най-изтънчените действия, усвоени […]

Окултизъм

Окултизъм

Окултното движение е най-старото движение, което търси познанието в областта на мистиката. В Окултното движение се включват три категории дейности: предсказание, магия и спиритизъм. Предсказанието или гадателството се практикува от гадатели, които предвиждат бъдещи събития и човешки характери. Към него спадат следните окултни дейности: · Астрология – предричане на събития на земята чрез наблюдения на […]