Ш А М А Н И З Ъ М

Шаманство

Шаманизмът е стара магическа и мистична традиция. От шаманизма са произлезли всички религиозни изкуства и магически науки. Шаманските традиций се практикуват все още навсякъде по света. Среща се предимно в ловуващите общества, но се се е запазил също и при полууседналия живот, където има повече характера на вещерство.           Нахлуването на съвременната цивилизация почти е […]

Шаманизма у Българите

Шаманство

Шаманизма у българите е явление все още неотразимо в цялата си сложност и в мнoгoбройните си следи, който е оставило в митологията, юнашкия епос и литературата. То не е открито в последно време, но е било загърбвано от предходниците, доколкото се е смятало за дело на неуравновесени хора, наели се да сътрудничат между своите съплеменници […]

Шаманите се появяват по време на криза

Шаманство

На езика на тунгусите от Сибир думата “шаман” означава „човек, който вижда в мрака“. Шаманите са лечители.Съществуват археологически доказателства за съществуването им, датиращи отпреди 40 000 години. Познати под различни имена: „магьосници, „вещици“, „вълшебници“, „лекари“ и „кахуна капуа“, тези хора практикуват своите методи на лечение из целия свят. Във всяка култура, от Англия до Корея […]

Шаманизмът е най-старата магическа и мистична традиция

Шаманство

Шаманизмът е най-старата магическа и мистична традиция. От шаманизма са произлезли всички религиозни изкуства и магически науки. Шаманските традиции се практикуват все още във всички южни континенти – Австралия, Африка, Южна Америка. Среща се предимно в ловуващите общества, но се запазва също и в полу уседналия селски живот, където приема повече характера на вещерството. Нахлуването […]

Шамани владеят полови магии

Шаманство

От импотентни правят супер атлети Две яйца, “гарнирани” със заклинания, изваждат от “сексуална кома” компютърен специалист Магии днес се правят под път и над път, и то за какво ли не – за обич и мъст, от завист и омраза, дори да пратиш някого в гроба. Шаманите от-край време конкурират и сексолозите. Владеят до съвършенство […]

Магии се развалят с шамански ритуали

Шаманство

Древната практика помага с нова сила и в нашето съвремиеШаманизмът е най-старата магическа и мистична традиция. От шаманизма са произлезли всички религиозни изкуства и магически науки. Шаманските традиции се практикуват все още във всички южни континенти – Австралия, Африка, Южна Америка. Среща се предимно в ловуващите общества, но се запазва също и в полууседналия селски […]

Свещенни предмети в Шаманизма

Шаманство

Пътят на шамана е пътя на Аза в най-дълбоката взаимовръзка с Природата. Шаманизама работи с най-чистите форми на природната енергия и елементи. Шаманът стои,балансиран в сърцевината на всичките енергии и всички светове. Връзката която шаманът има с тези светове е най-святата взаимосвързаност с Природата. Това е най-личното общуване. В древните времена повечето хора не са […]

Шаманска медицина

Шаманство

Шаманският живот включва употребата на тотеми в ежедневните ситуации, както и в кризисни моменти. Старата поговорка, в която се казва, че една изядена ябълка на ден не пуска доктора при вас, може да бъде изказана и на шамански език. Един тотем на ден не пуска дисхармонията при вас. Това може да изглежда прекалено опростено, но […]

Шамана ни води към истината как да се пазим

Шаманство

Независимо от риториката си нашата цивилизация е изградена на друг принцип според който Човек е отделен от Бога и човешката природа е отделена от неговия търсещ божественото дух. Поради това наща цивилизация е изградена на сложна система от забрани които да разделят, които да осигуряват пропастта между природната и духовната същност. Това за което мечтаем, […]

Да разбереш Шаманизма

Шаманство

Светът на шамана е в постоянно движение. Всичко в него притежава специфична вибрация, уникална енергия и сила. Целта на търсенето е шамана да се свърже хармонично с тези вибрации и да опознае Духа. Да се постигне това означава да се постигне сила. Все пак шаманът знае, че това не може да бъде преследвано, а само […]