Доминото като метод на гадаене

Гадания

Доминото като метод на гадаене е било известно още в доанитичните времена. Според P. Глоба, то има космически произход и взема началото си от мистериите.В архаичните култури числата и броенето често са били иползвани за ориентиране на човека в него. Една от малко известните форми, които е приел този процес е гадателното домино. Ако се предположи, че в него е зашифрована господстващата система на устройството на света – Универсалния Закон за Хармонията на макро и микрокосмоса, то разположението на плочките по определен начин може да даде ключ към разгадаването на тайните на Космоса и Човека.За гадаене се използва бяло и черно домино, символизиращо светлината и тъмнината, духа и материята. Черното означава материалния път и уроците, които човек е длъжен да извлече от него. Светлото – духовния път, позитивната и благоприятна програма на развитие.Гадателното домино значително се отличава от известното игрално домино и представлява само по себе си достатъчно сложна система.За любителите на гадаенето предлагаме кратък и достъпен вариант.Гадаещият е длъжен да направи сам плочките на гадателното домино от естествен материал, например кост, и да не ги използва за други цели. Трябва да се съхраняват в специална торбичка отделно от други гадателски атрибути.За гадаене са необходими шест черно-бели плочки с еднакъв брой точки: 0:0, 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 и 5:5; още три черно-бели плочки с: 5:0, 3:0 и 5:3; бели плочки с: 1:0, 1:3, 2:0, 2:5, 4:0 и 4:3; черни плочки с: 1:5, 2:3 и 4:5.1. Мислено формулирайте интересуващия ви въпрос.2. Затворете очи и произволно разбъркайте плочките в торбичката.3. С дясната ръка извадете част от тях и ги подредете от дясно на ляво, без да гледате.В зависимост от това кои плочки – черните или белите – са повече във вашата фигурка, може да определите и какво ще надделее в отговора на поставения въпрос – духовното или материалното. Ако белите плочки са повече – първото, ако са черните – второто. Двойните плочки говорят за яснота и определеност на ситуацията.Значение на двойните плочки:0:0 – тайнственост1:1 – удовлетворение2:2 – разделяне3:3 – блаженство4:4 – измама5:5 – благополучиеТези значения се запазват независимо коя страна е отгоре.Значение на черно-белите плочки:5:0 – от бялата страна – изненада, проява – от черната страна – приятно съседство5:3 – от бялата старана – нагнетяване на страсти – от черната страна – разобличение3:0 – от бялата страна – кавга, от черната страна – възнаграждениеЗначение на белите плочки:1:0 – загуба на опора1:3 – разплата2:0 – материално благополучие2:5 – шанс4:0 – глупост4:3 – придобивкаЗначение на черните плочки:1:5 – щастлив дар2:3 – загуба на надежда4:5 – хранилище

Post a Comment