Гадаене със знаци

Гадания

Предполага се, че изкуството за гадаене със значи има арабски произход. Не е известно точно от кога датира. То е подходяща система за предсказване на бъдещето на съвременния човек. Причината е в простотата и бързината, с която се получават отговорите на поставените въпроси. Същността на гадаенето се състои в следното: от Таблицата на въпросите избираме въпроса, на който искате да получите отговор. В нея въпросите са обозначени с букви от А до З. По начин, описан по-надолу, образувате Гадателната фигура.1. В Обща таблица намирате полето, съответствуващо на въпроса и фигурата. В това поле се съдържа номера на съответната Таблица на отговорите.2. Построяване на Гадателната фигура.3. Отпуснете се, съсредоточете се върху поставения въпрос.4. След няколко минути, когато напълно сте успели да се освободите от страничните мисли и дразнения, започнете без да се замисляте да пишете върху бял лист предпочитани от вас знаци в три реда със свободна ръка.                                                     
5. Не трябва да се броят точките във всеки от редовете. Ако точките в първия ред са нечетен брой, поставете в карая му един символ от друг вид, а ако са четен – два.Например в първия ред сте написали пет точки – срещу него отбележете едно кръстче: +;на втория ред имате осем точки – те са четен брой и отбелязвате две кръстчета: ++;+ +;на третия – десет и кръстчетата са отново две.++ ++ +Получената фигура обръщаме наляво на деведесет градуса:Това е Гадателната фигура.Ако сте избрали въпрос Г: „Дали тази личност е благосклонна към мен и ще я срещна ли отново скоро? От Общата таблица се изважда числото 2. Това означава, че трябва да се обърнете към Таблица на отговорите Но 2, в която срещу получената Гадателна фугура е записано: „Скоро съдбата ще ти се усмихне“.ТАБЛИЦА НА ВЪПРОСИТЕА – Да продължа ли с това начинание или да се оттегля?Б – Да търся ли съюзници?В – Възможен ли е материален успех?Г – Тази личност благосклонна ли е към мен и ще я срещна ли скоро отново?Д – Как да действам в най-близко време?Е – Ще успеят ли плановете ми и ще се изпълнят ли очакванията ми?Ж – Дали това е правилният път?З – Благоприятни ли ще са промените?ТАБЛИЦА НА ОТГОВОРИТЕ1.+ + +Трудни за реализиране планове. Перспективите са добри само при запазване на честността и търпението.+ + ++Обмисли всичко още веднъж и ще получиш отговор.+ + ++Не преставай да търсиш мъдростта.+ + ++Мечтите и желанията са твърде недостатъчни, за да се промени действителността.+ + ++ +Оптимизмът и надеждата са най-важни.+ + ++ +Ще имаш поводи за радост.+ + ++ +Не изпадай в съмнение. Няма заплаха.+ + ++ + +Ще укрепнеш. Довери се на интуицията. Ще ти е необходима повече смелост.2.+ + +Познаваш всичко от едната страна. Събери повече информация. Не бързай.+ + ++Обмисляй всичко още веднъж и ще получиш отговор.+ + ++Не преставай да търсиш мъдростта.+ + ++Мечтите и желанията са твърде недостатъчни, за да се промени действителността.+ + ++ +Оптимизмът и надеждата са най-важни.+ + ++ +Ще имаш поводи за радост.+ + ++ +Не изпадай в съмнение. Няма заплаха.+ + ++ + +Ще укрепнеш. Довери се на интуицията. Ще ти е необходима повече смелост.3.+ + +Ти си твърде голям оптимист. Парите не могат да бъдат единствената цел.+ + ++По-добре да не рискуваш. Съществува заплаха.+ + ++Внезапни проблеми могат да те изненадат неприятно.+ + ++Не се нагърбвай с повече, отколкото можеш да носиш.+ + ++ +Разчитай на приятели.+ + ++ +Дори когато получиш отговор „да“, това няма да мине без трудности и работа от твоя страна.+ + ++ +Не се съмнявай, защото ще загубиш.+ + ++ + +Прояви повече сърдечност и плановете ти ще се изпълнят.4.+ + +Опознай всичко по-добре. Размисли отново и съмненията ти ще изчезнат.+ + ++Ще се появят нови пречки.+ + ++Спокойно прецени всички „за“ и „против“. Необходима е предпазливост.+ + ++Необходимо е търпение. В близко време нещо ще се измени и изясни. Избягвайте необмислени постъпки.+ + ++ +Голям шанс за успешен край.+ + ++ +Ти си все по-уверен в това, което правиш. Не се поддавай на съмнения.+ + ++ +Дано само щастливата звезда не те разглези.+ + ++ + +Стреми се смело към целта.5.+ + +Разузнавай всичко добре.+ + ++Очакваш твърде много.+ ++Имаш шанса да избереш правилния път.+ + ++Ти си твърде голям оптимист.+ + ++ +Перспективите са добри, но бъди внимателен.+ + ++ +Когато вземеш решение, действай и забрави другите възможности.+ + ++ +Времето ще изясни всичко и ще даде отговори.+ + ++ + +Ти си почти късметлия.+ + +
6.+ + +Още е рано за отговор.+ + ++Нестабилност, несигурни приятели. Повече разчитай на себе си.+ + ++Това в значителна степен зависи от тебе.+ + ++Не бъди само материалист – гледай по-широко.+ + ++ +Няма да сгрешиш като действаш по-внимателно.+ + ++ +Щастливото стечение на обстоятелствата. Бавно стабилизиране.+ + ++ +Довери се на себе си. Помни – съдбата помага на смелите.+ + ++ + +Търсиш само потвърждение.7.+ + +Като че ли още се заблуждаваш. Търси същността.+ + ++Много зависи от твоята сила на волята и настойчивостта ти.+ + ++Ще трябват солидни знания и съвет. Не пренебрегвай интуицията.+ + ++По-голяма активност гарантира изпълнението на желанията.+ + ++Можеш да постигнеш това, което желаеш, но не бързай.+ + ++ +Мисли благоразумно. Переспективите са добри. Препоръчва се честност и спокойствие.+ + ++ +Гледай смело в бъдещето. Избягай прекомерния риск.+ + ++ + +Върви към подобрение.8.+ + +Чакай търпеливо, вземи самостоятелно решение след като премислиш още веднъж нещата.+ + ++Вземаш често видимото за истина.+ + ++Знаеш какво желаеш. Имай смелост да правиш промени.+ + +Умен човек ще даде добър съвет.+ + ++ +Спокойствието, търпеливостта, надеждата и работата гарантират успеха.+ + ++ +Бъди достоен за славата.+ + ++ +Успехът е в границите на възможностите ти. Плановете могат да бъдат обречени на неуспех от разсеяност.+ + ++ + +Ще има полза при спокойни и честни действия.ОБЩА ТАБЛИЦА+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + +11 2 3 4 5 6 7 812 3 4 5 6 7 8 113 4 5 6 7 8 1 214 5 6 7 8 1 2 315 6 7 8 1 2 3 4
16 7 8 1 2 3 4 517 8 1 2 3 4 5 618 1 2 3 4 5 6 7

Post a Comment