И-Цзин, китайската Книга на промените

Гадания

Може би трябва да започна с това, какво представлява Книгата на промените. Тя е известна и като Канон на Промените или Чжоуска книга на Промените. В числото на Каноните, въведени от конфуцианците в Китай са включени още Книга на песните, Книга на Стиховете, Книга на Ритуалите и Книга на Царствата. Това е станало около четири хиляди години преди Христа. Тези книги станали задължителни за просветените китайци. По този начин Книгата на Промените била единствената окултна книга, задължителна за всички ученици, но именно заради това тя в крайна сметка изгубила своя окултен статус и преминала в графа философия. По същото време другите канони (цзин) станали учебници: Царства – по история, Ритуал – по култура, Песни – по музика, Стихове – по поезия, а Книга на Промените станала фокус за всички аспекти на живота и знанието в древен Китай.
Не толкова знанията, които съдържала И-Цзин, колкото практичността и разбирането на промените навсякъде и във всичко направили книгата абсолютно универсална и уважавана от всички. Всеки, който познавал тази книга бил уважаван от околните си и бил смятан за учен и мъдър човек. Постепенно хората изоставили другите Канони, защото намирали всичко, каквото им е необходимо в И-Цзин. В тази книга те откривали и закономерностите в музиката, и ритъма на стиховете, и тактическата мъдрост на военното изкуство. Многостранността на Канона на Промените се изразява и в това, че той съдържал в себе си и чисто практически съвети, и гадателска практика. Феодалите, които не винаги се интересували от философия, задължително използвали книгата като оракул. Преди да предприемат важни за владенията си решения, те поръчвали на гадателите да зададат на оракула необходимите въпроси и винаги се съобразявали с посланията.
Идеята за постоянно промеящия се свят породила огромно количество философски доктрини, които от своя страна сътворили методи и начини за откриването и обяснението на тези промени. С тези методи започнали да се занимават гадателите. Те оформили стройни системи за гадание, а от тези гадателски системи започнали да се интересуват феодалите, земевладелците и дори обикновените хора. Така книгата станала полезна за всички – от императора до простолюдието. Днес И-Цзин представлява многотомен труд, защото освен триграмите и хексаграмите и прикрепените към тях текстове, тя съдържа и много томове пояснителна литература, като най-важни от цялата тази коментарна литература са така наречените Десет крила. Каноничната част на И-Цзин е приета за окончателна и неизменна. Тя е окончателно завършена около VI-III в пр.Хр.
Системата на триграмите и хексаграмите, които използваме днес се приписват на император Вен-ван, който е основател на династията Чжоу и от тук идва другото име на книгата – Джоуска книга на Промените. Освен това съществува и друг порядък на триграмите и хексаграмите, който се приписва на легендарния император Фу-си. Този порядък се нарича „преднебесна последователност”. Митовете разказват, че император Фу-си е живял в началото на III-то хилядолетие пр.Хр. От тук следва, че системата на И-Цзин съществува от около 5 хиляди години.Тази система, макар и древна е твърде трудна и сложна дори за съвременните хора.
Началото на гаданията е положено в средата на първото хилядолетие пр.Хр. с гадаене по коруби на костенурки или плешки от едър рогат добитък. Гаданието се извършвало главно от скотовъдци, като костите бивали нагрявани с горещи камъни и по това, какви пукнатини се образували, ин или ян, прави или начупени и прекъснати, се извеждал отговорът. От този период датират и първите исторически доказателства, защото често се случвало на костите да бъдат написани въпросите на хората и отговора на оракула. По-късно земеделците също започнали да прилагат системата и да гадаят по стъблата на бял равнец, наричан още хилядолистник. Така в продължение на векове и хилядолетия първо се появили триграмите, по-късно те били наименовани:
Цян – небе, Кун – земя, Джън – светкавица, Кан – луна, Гън – планина,Сюн – въздух, Ли – слънце и Дуй – вода.
Удвоени, тези 8 триграми се превърнали в 64 хексаграми, всяка със свое име и свое значение, придружена от уникално пояснение. В системата на хексаграмите всяка черта има своето място, значение и обяснителен текст. Днес процесът на гадание се състои от хвърляне на три монети, като се отчита дали те падат с лицевата (ян) или опаковата си страна (ин). Хексаграмата се изгражда отдолу на горе от две триграми, чието значение винаги се взема предвид. За да е резултатно гаданието, преди да зададете въпроса, трябва да се съсредоточите. Преди началото на гаданието много майстори произнасят и кратка молитва. Едва след този ритуал задайте въпроса, като един въпрос не може да бъде задаван повторно същия ден. Майстор на гаданията по Книгата на Промените се счита човек, който от една хексаграма може да построи следващите и по този начин да предскаже събитията, които ще съпътстват дадената ситуация на три или четири нива като случване във времето и в пространството.

Post a Comment