КАНАЛИ И ЧЕНЪЛИНГ

Вселенски закони

Каналите биват два основни вида – тези, които предават енергия и квантова информация, използвайки информационно-текстови или графични образи в качеството на носители – или Квантов Ченълинг. В такива послания трябва да четете не текста, а тази информация, която изплува във вас по хода и след прочитането им. След прочитането на такова послание трябва да си дадете възможност да останете в спокойно състояние, следейки за образите, усещанията, думите, изплуващи във вашето съзнание. Това е вид Духовна работа, начин да получите импулс за промяна в обхода на разума и егото.Този вид ченълинг е за тези, които са избрали Пътя на Духовното Развитие чрез саморазкритие и интензивна работа със себе си, за тези, които вярват в Себе си, които чувстват своите сили, които Знаят, че Бог твори из и чрез центъра на тяхното същество в съ-творчество с тях, които разбират, че те са Богове. Това е най-правилният подход на Пътя на Духовните търсения и хората, вървящи по този път, обикновено са опитни и силни Души, които леко достигат поставените Духовни цели и вървят нататък.Има и друг вариант на ченълинг – Линейният Ченълинг – той не ви дава енергия, той не дава възможност за съприкосновение с енергиите зад Завесата, той не ви дава възможност да почувствате света на квантовото съзнание така, както го чувстват предаващите из-зад завесата Същности. Той е безполезен за разкриване на Божествеността и на най-ефективния метод – Пътеката на Духа. Но той дава куп информация, такива послания буквално  са претоварени с най-подробна информация и безусловно се явяват деликатес за линейния разум – главният враг на Пътя на разкриването на Божествеността и Възнесението.Такива послания са нужни на „невярващите в Себе си“. На тези, които обичат да разсъждават за Духовността, които обичат да разглеждат различни варианти за развитие на Мирозданието, приемайки се за изявени философи…  с други думи, които имат намерение да се възнесат с любимото си кресло и „старите пантофи“. Такива хора обикновено са много авторитетни и уважавани като познавачи на езотериката, но Духът им е слаб, а опитът – умозрителен. Обикновено те така и не могат да направят Крачката в Неизвестното, която всъщност се явява прехода в Квантовото Съзнание на Духа.Времето на Линейния Ченълинг вече е отминало, Висшите Йерарси не възнамеряват повече да поддържат „философите“ на езотериката, любителите да измерят Бога с махало и т.н. Всичко, което храни вашият линеен разум, трябва да остане в миналото. Ако вие мислите, че можете да се движите по-нататък по Пътя на Духа, съвместявайки и линейния разум, вие дълбоко се заблуждавате и вашето по-нататъшно развитие е под въпрос.За всички канали сега настъпват сложни времена. Каналите, привикнаха да „седят в лъча“, тоест тяхната работа по превеждането на информация в този свят до този момент се спонсорираше от Висшите Същности, обаче по-нататъшното развитие на процесите на прехода може да доведе до резки пикове в енергиите, „затъмнения“ и смущения в каналите. Затова личността на ченълера трябва да се развива сама, сама трябва да показва пример за духовно развитие, а не да разчита на силата, постъпваща към нея по канала. За его-каналите аз въобще ще си замълча, те се задръстват надлъж и нашир зад всякакви разумни граници. При това остават символи и проводници на духовността, странно е, нали?Затова е взето решение, „без оглед на загубите“, да започне понижаване на потока в каналите. Резултатите от това ние вече виждаме във вид на множество малки свади между ченълерите от най-различни нива, Егото започва да заявява за себе си с пълен глас. А годините на Духовен Ръст „даром“ оголиха множество проблеми. Сега на всички ченълери, които седят на канапето с години, ще им се вгорчи, особено на линейните канали, тъй като тяхното „финансиране“ е окастрено осезателно, а самият им метод на ченълинг вече говори за невисоко Духовно Развитие на съзнанието. Впрочем, доколкото този метод на ченълинг е признат за остарял, загубата на такива канали не представлява сериозна спънка. Просто вие трябва да обърнете внимание, че при такива канали може да бъде отзован „лиценза“ за използване именно на тази или онази Висша Същност за авторизация, а самият ченълер може и да не се досеща за това, продължавайки да дава послание след послание, но вече  от друга, много по-нисша същност или в най-добрия случай от Висшето Аз, за сметка на което ценността на информацията рязко спада. Защо е възможно той да не се досеща? Работата е там, че „линейните“ въобще зле чувстват същността, с която общуват, и заменянето й с астрален сурогат няма да бъде проблем, а в същото време егото ще извежда отвъд вниманието на човека факта на подмяната.Квантовите ченълери, главната задача на които е не доставяне на информация за линейния разум, а предаване на Резонанса на Квантовото Състояние, почти няма да бъдат подложени на отрицателното влияние на подобна промяна, а и орязването на енергиите в техните канали ще бъде проведено подборно и незначително или, казано по-точно, такива канали в лицето на отделни личности ще демонстрират Духовен ръст, позволяващ им да повдигнат енергетиката на канала за сметак на саморазвитието си, а не на донорство. В резултат  ние най-накрая ще станем свидетели на по-голяма хармония между личността на ченълера и тази духовна информация, която той предава. Което само по себе си е радостно, нали? Доколкото всички вече са изморени от това, че посланията са прекрасни, а очите на ченълера гледат неприятно…Както виждате, всичко се променя към добро и ченълинга се приближава към Духовното Учителство, ставайки чист източник на Резонанс на Възнесението, а не аналог на зад завесно CNN, не „космическа правда“ из-зад завесата за живота на Йерарсите на Светлината, Вселената и тяхното мнение за земляните.(Да погледнем истината в очите. Много езотерици с негодувание са се отказали от телевизията и жълтата преса, обаче са намерили заместител – „жълтия ченълинг“. Може би трябва да бъдем по-честни със себе си? И просто да престанем да обръщаме внимание на външната суета, отвличаща ни от Вътрешната Духовна Работа, а нужната информация сама ще ви намери, уверявам ви.)За тези, които са превърнали канала в идол, които живеят от послание до послание, времената ще се променят, особено за потребителите на линейните послания, тъй като деградацията на тези канали напълно ще съответства по скорост на излитането на квантовите Канали, засмуквайки във фунията на деградацията своите почитатели, сривайки ги в сивата и тъмната зона. И скоро информацията от линеен характер ще се предава само от сивите и тъмните канали, водейки след себе си тези, които така и не са намерили сили да започнат търсенето на Бога в Себе си.  Това ще стане един от Праговете на Възнесението, един от многото.Апропо, този етап ще се характеризира с още една черта – информационният товар на квантовите канали е възможно да падне още, тоест информацията от послание към послание силно ще се повтаря, отвличайки вниманието на вашия ум от информационното съдържание и заставяйки ви да превключите към чувстване на енергиите, към това, настройвайки се на квантов резонанс, да се учите да получавате информация сами. Такива послания са материал за медитация и Духовна работа. Такива послания носят резонанса на Дома, те ви позволяват да се настроите на Съзнанието на Ангела, който вие сте.Цялата Вселена е във ВАС! ВИЕ сте главната Врата към Бога, просто почувствайте това! С Любов, Александърwww.y-kostra.ru

Post a Comment