Mагия ли е хаосът

Магии

Магията преживява промяна и причините за това са различни. Преди век символичния синкретизъм на Златната зора, който обедени ренесансовия херметизъм с източната езотерика, почерпена от имперското минало на Европа, достигна пълния си разцвет едва след като Алистън Кроули го допълни с комплект гностични техники подбрани от различни културни източници. След него дойде Остин Спеър който откри истинското изкуство на психологическите техники залегнали във всички форми на магия и ни показа, че можем да се отнасяме към цялата барокова символика на магията като нещо съвсем незадължително. Основно развитие в науката от двайсти век-квантовата механика се оказа много полезно в различни области на метафизическата теория и предостави значителни възможности за разширяването и. За сега като че ли само Хаос магията приема приема равнводушно квантовата механика. Малко след появата на Хаос магията, въз основа на теорията на катастрофите се разви и хаос математиката, която потвърди хаоиската хипотеза, че съществува механизъм за намиране на съответствиемежду неопределеността на елементарните частици и макросвета, в който живеем.Голяма част от идеите, който магьосниците приемат за даденост през този век, произтичат от изследванията на Златната зора и Алистър Кроули.Светът е магически и магията е портал през който влизаме в загадъчното, неизвестното и иманентното. Магия е всяко действие насочено към лично и колективно освобождоване. Магията ни носи радост и възторг, прозрение и познание, дава ни възможвост да променим себе си и света, част от който сме и ние. Через магията можем да изследваме възможностите на свободата. До тук всичко е съвсем ясно. За съжаление магията е затрупана под планина от думи и заплетени технически термини, чиято цел е да се отблъсне непосветените и да послужи на онези, който копнеят за „научен“жаргон, за да представят заниманията си като значими и изключително важни. Ровим се в мъртви езици и гробници в стремежа си към някакви скрити познания, а пренебрегваме загадката на живота които ни заобикаля от всякъде. Забравете за момент всичко което сте чели относно духовното просветление, откажете се за малко от желанието да се превърнете в маг 99-то ниво, за да впечатлите приятелите си с помпозни и мистично звучащи фрази. Магията е нещо много просто. Какво може да ви предложи тя?1. Средство за освобождаване от нагласите и ограниченията, с който сте израстнали.2. Начин да изследвате живота си и да разберете моделите на поведение и мислене които ви пречат да, видите нови неща и да се развивате.3. По-добро самочувствие и повече личен чар.4. По-широко разбиране за това какво е възможно и какво не след като си поставите някаква цел.5. Възможност да изградите лични способности, умения и възприятия-колкото повече се вглеждате в света толкова по-ясно разбирате, че той е жив.6. Да се забавлявате. Магията трябва да бъде забавна.7. Да постигнете промяна в съответствие с волята си.Магията може да ви даде всичко това и още много. Тя е подход към живота, който започва с най основните въпроси какво ми трябва, за да оцелея, как искам да живея, какъв искам да бъда, и ви предоставя различни средства и техники за осъществяване на тези цели.Хаосът е всичко това и още много неща за всеки от нас той има различен смисъл, но никой не може да го игнорира.Сгъстен хаос – Фил Хайн
 

Post a Comment