Миражът е действителност (Агни Йога)

Енергийни терапии

„Светът на бъдещето, висшият свят идва облечен в доспехите на лабораторните лъчи. Именно лабораториите ще посочат предимството на висшата енергия и не само ще установят превъзходството на психическата енергия на човека над всички известни досега енергии, но ще бъде показана нагледно разликата в нейното качество и така значението на духовността ще бъде установено в пълна степен. Познанието на висшите закони ще подчини техниката на духа, оттук ще се утвърди и познанието на висшите цели, което ще доведе до преобразуване на цялата материална природа. Преобразената природа, преобразеният дух на народа ще покаже и нови по-добри форми за устройство на живота“  (Елена Рьорих) 
 
Агни Йога или Жива Етика е философско-нравствено учение, създадено от Елена Рьорих в сътрудничество с група „учители“ (наричани още Махатми, т.е. велики души).
 
Прозренията на Агни Йога
 
Ако някой не успява, това е защото той е застанал в средата на везните, а не от едната или от другата им страна. Кое е мерилото за разбирането или за извращаването на нещата — промяната на условията на живота. Ако няма никаква промяна, не е имало и никаква дейност на мисълта. Не успяват тези, които бавно разбират. Множеството е потиснато от слабост и бездействие. Животът за тях е окови, докато за други той е завоевание. Гаранцията за успеха е в движението.
 
В живота успяват тези, които правилно разбират същността на нещата или тези, които могат да се приспособяват напълно към извращаването им. Разликата при двата случая е само в резултатите. Тези които проникват в същността на нещата, не се привързват към тях, а които ги извращават, стават техни роби.
 
Много време губят тези, които търсят пътя, но затова пък тези, които го познават, могат да употребят силите си за нови завоевания. Пожелаваме им да вървят с възторг напред. Всяка тяхна стъпка е радост за Нас. Готови сме да ги поддържаме, за да не паднат. Нужна е устойчивост при трудните течения. Дори корабът в своя ход среща трудности със стихиите.
 
Кога хората ще се научат да различават великото от нищожното? Часът на задоволството превръща и извращава действителността. Часът на гнева изкривява острието на живота. Часът на скръбта принизява. Часът на всекидневния труд замъглява. Трудно е за неосвободеното съзнание да различава нещата в тъмнината. Как да се чака, докато хората разберат силата на психичната енергия? Те играят като безумци на самия “ръб” на експлозията и в заблуждението си считат планетата за най-твърдото тяло.
 
Важно е значението, а не формата. Личната инициатива е най-важна от всичко. Краткостта ще бъде признак на успеха. Когато живеем на границата между два свята, тогава знаем релефа на образите. Когато един пратеник съобщава някаква вест, той знае нещо повече от това, което казва.
 
Миражът не ни разкрива действителността, но самият той е действителност. Вие, които познавате пътя, ще намерите огъня.
 
Проявата на външните сили се отнася към ниските степени. Знаете как се издигат във въздуха, но какво безумие би било, ако цялото човечество се вдигнеше във въздуха, без да има някаква съществена цел! Знаете как предметите намаляват и увеличават теглото си, но при днешното състояние на човечеството това е неприложимо. Преди всичко трябва да се закрепи стремежът към осъзнаването на духа. Много явления могат да се обяснят със силата на волята.
 
Проучвайте точно обстоятелствата, при които действате. Умейте да си спомняте условията на вашите предчувствия. При познанието трябва да внимаваме преди всичко за себе си. Приближавайки се към звяра, ловецът пресмята всяко свое движение.
 
Ако един Учител каже: “Аз имам десет хиляди ученици”, запитайте го: “Възможно ли е всички да могат да влязат?” Числеността изключва успеха. Големината на войската не е гаранция за победата.
 
Ако в кръга на действието се появи някое дете, привлечено от особени причини, усмихнете му се и събудете в него съзнанието, че тези действия са неговият дом. Понякога децата идват по специален зов. Дайте им това, което е приготвено от тяхното минало. Плодовете стават сочни, когато корените са здрави.
 
Хората обичат тайнственото. Влизайки в областта на духа, те ще намерят много затворени врати. Защо хората избягват всичко, което им е непознато? Защото в училищата им казват: “Правете това, което правят всички”. Отправяйте духа си към неизвестното! Това ще създаде нови форми на мисълта.
 
Желанието да се знае произлиза от забравеното знание на миналото. Също както въображението е резултат от минали опитности.
 
Когато някой казва: “Не мога да напусна бойното поле”, с това той възприема нови сили. Ние сме готови да дадем потока, възобновяващ силите, съответно на твърдостта на решението да не се напуска битката, но знаем колко трудно е да се носи светлина сред тъмнината, защото тази светлина е видима за другите, а не за този, който я носи. Освен това спящите не понасят светлината.
 
Изобщо, наблюдавайте тези, които не се нуждаят от тъмнина, за да спят. Пламъкът на техния дух унищожава тъмнината. Добрите бойци ще познаем по техните привички. Но когато техният поглед блуждае в тъмнината, тръпнейки в нощта, ние казваме: “Пространството ви слуша.”

Post a Comment