Мотива на Психичичната атака

Енергийни терапии

Най лесният начин да се разбере дали жертвата на Психичната атака си фантазира или не, е да се търсят мотивите, и ако те не се долавят, нека предоставим на въображението преимуществото да се съмнява. Общопознатите мотиви на алчността, похотта, отмъщението и страха от предателството не изискват психична проницателност, за да се разкрият, а са видими и с просто око. Има обаче и други мотиви, прилагани в окултните кръгове, които няма да бъдат заподозрени от обикновения изследовател. Старите книги за омагьосване, достигнали до наши дни от някоя прислужница, гъмжат от рецепти за осигуряване на любовта на противоположния пол. Освен използването на материални средства може психична атака да има и с умствено въздействие в тази насока.Атаката е неосезаема и неоставя следи, а жертвата може да е доверчива и абсолютно невежа не само относно психичната страна на секса, но и относно неговите физически и недоловими емоционални аспекти. Нещо повече най-силно пострадалите най-малко говорят. Човек чува от време на време за някое предотвратено посегателство. Посегателство, завършило с успех, рядко излиза наяве, тъй като жертвата има точно толкова мотиви да го скрие, колкото и нападателят.Когато разглеждаме чисто окултни практики, откриваме два начина за постигане на желания резултат. Може да се приложи психичен натиск върху желания човек и той или тя да изпита въздействието на извършителя, или може да стане тъй нареченото „незабележимо и фино събиране“.Какво означава това? Трябва да научим много повече за окултната страна на секса, преди да отговорим на този въпрос.Всеки който познава езотеричната страна на секса, знае, че това е колкото физически, толкова и етерен съюз. Точно този факт съставлява основната разлика между нормалния съюз и унизителното съвкупление и обяснява защо първото е животворна хармония, а второто носи изнемога и разруха. Неможем ли да приемем факта, че някой който може да излъчи етерно тяло или същество, чиято най-плътна същност е етерната, участва в съюз при определени условия? Ако приемем теорията за медиумството или обсебването, което е паталогичната страна на медиумството, какво ще кажем за възможноста за даден съюз, докато единият или другият партньор е под контрол? Какъв тип душа ще се появи тогава?Известно е, че се стига до оргазъм по време на сън, съпътван от подходящи картини. Древните са смятали, че той е причинен от демони, а съвренениците го отдават на физическото напрежение. Популярен е факта, че мъже и жени стигат до такава реакция, като съвсем волево използват фантазиите си.Можем да се запитаме дали това не може да стане посредством телепатично внушение и дали то не е играло роля в действията на много сборища?Изводите които можем да направим е, че се правят окултни експерименти с хора независимо какви ще са последиците за тях.Сексуалната сила е едно от проявленията на Кундалини, огненият змей, който според Тантридската философия лежи в основата на гръбначния стълб, или на езика на Западния окултизъм – кръсния сплит. Контролът и концентрацията на силата на Кундалини е важна част от техниките на практическия окултизъм. Има правилен начин тази сила да се насочи через мисловен контрол.Но има още един метод, състоящ се в стимулирането на тази сила и отправянето и в непривични канали, където тя няма да бъде абсорбирана, но ще остане достъпна само за магически ритуали. Точно затова при някои ритуали използват голото тяло на жена като олтар която може да е жива или убита и принесена в жертва.
 

Post a Comment