Нумерологична прогноза за България 2013 тодина

Нумерология

Прогноза за България през 2013 година.Универсална година 6. През миналата година България си отвори вратите, към успешното излизане от кризата, образно казано, с пускането в експлоатация на ред пътни магистрали, мостове, естакади, за това през 2013-та ще имаме възможност бавно и постепенно да започнем да се справяме с проблемите. Но новата година е под 6, което съвпада и с Пътя на страната ни, елементът е земя и за това годината няма да е много лека – за да даде благата си, земята изисква дисциплина и изпълнителност. Изискванията за спазване на реда и закона, за уреждането на проблемите в здравеопазването, образованието и науката ще са винаги на първо място. Ако не се справим с тези проблеми, това ще ни попречи да вървим напред. През 2013 година Парламентът, в ролята си на законотворец, полицията, съда и прокуратурата трябва да работят без засечки, и без да бъдат търсени лесни и бързи решения на всяка цена. Решенията на всички проблеми трябва да са справедливи, като в същото време делата не се бавят повече от необходимото. Ще бъде обръщано специално внимание не само на здравеопазването по принцип, а на това, каква е грижата за децата, и възрастните хора, с общественото здраве и като здраве на тялото, така и на психиката. Възможно е ще има изяви на международните движения за мир. Ще започне борба за подобряване на условията на живот. Много крупни хуманитарни организации ще се активизират. Ще има напредък в областта на просветата, медицината и услугите. Навсякъде ще се търси качество и хармония. Обикновените домакинства ще се стремят към разумно изразходване на средствата си. Но през тази година има опасност от груба намеса в чужд живот, от липса на толерантност, от натрапване на чужди ценности, дори прояви на фанатизъм. Никой през тази година не бива да се отказва от отговорност. Януари – Ще има интерес към квалификацията и специализацията във всички стопански сфери, ще бъдат направени експертни проверки за качеството на много от проектите, завършени през миналата година. Инженерната мисъл и инженерните постижения ще са на голяма почит. Месецът ще мине под знака на анализите, планирането, статистиката, счетоводството и отчетите. Обществото ще се заинтересува от възможностите за собствения си просперитет. Има опасност от прояви на догматизъм и религиозен фанатизъм. Възможен е финансов подем.Февруари – Времето ще е напрегнато. Ще има подем в производството на материални блага, в работата на големи търговски, бизнес, транспортни и строителни организации. Ще има крупни политически и спортни събития. Има опасност от прояви на бруталност и агресия, от злополуки. Март – Ще бъдат извършени проверки, ревизии, инвентаризации. Излишното и остарялото ще трябва да бъде изхвърлено. На преден план ще излязат обществото и неговите интереси, проблемите на хората в неравностойно положение ще излязат на преден план. Дейността на хуманитарните организации ще излезе на преден план. Има опасност от прояви на демагогия и от политически манипулации и провокации. Април – През този месец ще има нови идеи и нови лица в публичното пространство. обществото ще прояви интерес към авангардните технологии и идеи. Много хора ще се изявят като критици и критикари и на лидерите ще се наложи да защитават своите идеи и своите позиции. Ще има активност на борсите. Можем де очакваме постижения във всички самостоятелни дисциплини и в спорта и в изкуството. Възможни са открития и рационализации. Май – Месецът ще е доста напрегнат. Изведнъж всички ще се заинтересуват от морал и етика, от спасението на света, ще обърнат очи към космоса. Ще бъдат направени сериозни статистически проучвания. Ще има оживена политическа и дипломатическа дейност. В средите на културата и изкуството ще има интерес към романтиката и сантименталността. Цялото общество ще се интересува от философия, психология, от религия и мистика. Проблемите на жените и разрешаването им също ще бъдат засегнати. Възможни са провокации и проблеми с еротиката и сексуалността. Юни – Цялото общество ще е много оптимистично настроено, но напрежението ще се усеща навсякъде и във всичко. На пазара, в политиката, полицията и прокуратурата ще има голяма активност. Навсякъде ще се говори за книги и медии. Ще има много забавления и много компромати. Ще има и проблеми с корупцията. Има опасност от разпиляване на материални средства. За разрешаване на каквито и да е проблеми ще се прахосват твърде много ресурси, нерви, пари и време, дори здраве. През този месец всички сцени ще бъдат доста оживени. Раздвижване ще има и в държавните и обществени институции и навсякъде, където работят юристи. Юли – Много напрегнат месец Строгият ред и дисциплината ще са задължителни навсякъде, защото ще трябва да се свърши много работа и в администрацията, и в производството на материални блага, и в бизнес делата. Ще има строги ограничения. Ще се наложи да бъдат поправяни грешки, ще има изисквания за точност и коректност. Ще бъдат обявени много проекти за благоустройство на държавно и регионаоно ниво. Може да се очаква подобряване на международните отношения. Има опасност от злополуки. Август – Може да се очаква повишаване на раждаемостта. Това ще е месец на модата, комуникацията, търговията и рекламата, на химията, фармацията, на търговията на дребно с бързо оборотни средства и стоки. Ресторантите, кината и театрите ще бъдат пълни, ще има подем в областта на туризма. Времето ще мине в заиграване с човешката сетивност, в съблазни и изкушения. Има опасност от секс скандали. Септември – Този месец ще има строги изисквания по отношение спазването на реда и закона. Обществото ще обърне внимание на качеството в образованието и здравеопазването, в сферата на услугите. Бракосъчетанията ще са повече от друг път. Ще започне усилено благоустройство на населените и на работните места. Октомври – Възможен е финансов подем, ако условията, поставени в предходните месеци са изпълнени. Ще има интерес към квалификацията и специализацията във всички стопански сфери. Инженерната мисъл и инженерните постижения ще са на голяма почит. Месецът ще мине под знака на анализите, планирането, статистиката, счетоводството и отчетите. Обществото ще се заинтересува от религия и мистика. Има опасност от прояви на догматизъм и религиозен фанатизъм. Ноември – Времето ще е напрегнато. В действие ще влязат мащабни проекти. Производството на материални блага ще е в разцвет. Ще бъдат формирани големи търговски, бизнес, транспортни и строителни организации. Ще има крупни спортни събития. Има опасност от прояви на бруталност и агресия, от злополуки. Декември – През този месец ще трябва да се направят много инвентаризации. Излишното и остарялото ще трябва да бъде изхвърлено. На преден план ще излязат обществените интереси. На обсъждане ще бъдат поставени проблемите на хората в неравностойно положение. Дейността на хуманитарните организации ще излезе на преден план. Има опасност от прояви на демагогия и от политически манипулации и провокации. Ели Маринова

Post a Comment