Нумерологична прогноза за България 2014 г.

Нумерология

Универсална година 7. В много отношения седмицата „наследява“ шестицата и е възможно доста от проблемите, възникнали през 2013 година да продължат и през 2014-та. Ако проблемите по отношение на политиката, закона и реда, в социалната сфера, образованието и здравеопазването намерят своето бързо и оптимално решение, има шанс годината да бъде успешна във финансово и стопанско отношение. Въпреки трудностите много проекти, отнасящи се до техниката и технологиите, стартирани през 2013 година да получат успешно развитие. Очаква се стремеж към усъвършенстване във всички сфери на живота. Обществото ще прояви интерес към институциите, занимаващи се с анализи, проучвания, планиране и прогностика, с точни науки и към техните постижения. Има шанс за подем, ако бъде постигната стабилност във всички сфери на обществото. Ще има нови теории за финансиране на промишлеността и селското стопанство, но има опасност, поради сериозна конкуренция и натиск от страна на едрия корпоративен бизнес, малките и средни предприятия може да имат затруднения. В социален аспект ще се анализират проблемите от отминалата година, ще се търсят оптимални решения. Ще има по-голям интерес в сферата на духовното, на изкуството и културата. Много хора ще се заинтересуват от религията, мистиката, окултното и езотериката, но и ма опасност от прояви на фанатизъм и от проблеми в и с религиозните институции. По отношение на закона и реда има опасност от проблеми с организираната престъпност, особено във финансовата сфера, от проблеми с бежанци и изпаднали в крайна нужда хора, от трафик на хора и дрога. Полиция, съд и прокуратура ще имат доста работа. Има опасност и от задкулисни политически игри, които могат да доведат до политическо напрежение. Януари – Универсален месец 8. Времето ще е напрегнато. В действие ще влязат мащабни проекти в политиката и икономиката. Производството на материални блага ще е в подем. При подходящи благоприятни условия ще бъдат формирани големи търговски, бизнес, транспортни и строителни организации, но има опасност от напрегната конкуренция. Ще има крупни спортни събития. Полиция, съд и прокуратура ще имат доста работа поради прояви на бруталност и агресия. Има опасност от злополуки. Февруари – Универсален месец 9. През този месец ще бъдат направени много ревизии и инвентаризации. Излишното и остарялото ще трябва да бъде приключено. На преден план ще излязат обществените интереси, ще се наложи да се решават проблеми в социалната сфера, с бежанци и изпаднали в крайна нужда хора и то на високо политическо ниво. На обсъждане ще бъдат поставени проблемите на хората в неравностойно положение. Дейността на хуманитарните организации ще излезе на преден план. Има опасност от прояви на демагогия и от политически манипулации и провокации. Март – Универсален месец 1. През този месец на преден план излизат нови идеи и нови хора. Обществото ще прояви интерес към техниката и високите технологии, към нови идеи, които ще подпомогнат развитието на промишлеността и селстото стопанство. Не само политическите лидери ще трябва да защитават своите позиции. Ще има сериозна активност на борсите. Много хора ще се изявят като критици и критикари, вместо да се включат активно в решаването на проблемите. Можем де очакваме постижения във всички самостоятелни дисциплини и в спорта и в изкуството. В науката можем да очакваме открития и рационализации. Април – Универсален месец 2. Месецът ще е доста напрегнат. Изведнъж всички ще се заинтересуват от морал и етика, от спасението на света, ще обърнат очи към космоса. Ще има сериозно раздвижване в религиозните среди. Ще бъдат направени изненадващи открития. През този месец обществото ще обърне внимание на детайлите във всяко нещо. Ще има сериозен интерес към статистическите проучвания. Ще има оживена дипломатическа дейност. В средите на културата и изкуството ще има интерес към романтиката и сантименталността. Цялото общество ще се интересува от философия, психология, от религия и мистика. Проблемите на жените и разрешаването им също ще бъдат засегнати. Възможни са провокации и проблеми с еротиката и сексуалността. Май – Универсален месец 3. През този месец всички сцени ще бъдат доста оживени. Времето на изборите ще е доста напрегнато и има опасност от проблеми. Цялото общество ще е много оптимистично настроено, но са възможни спорове за това, как да продължим напред във всички сфери на обществото. Има опасност от компромати. Ще има и проблеми с корупцията. Има опасност от разпиляване на материални средства. За разрешаване на каквито и да е проблеми ще се прахосат твърде много ресурси, нерви, пари и време. На пазара ще има голяма активност. Навсякъде ще се говори за книги и медии. Раздвижване ще има и в държавните и обществени институции и навсякъде, където работят юристи. Юни – Универсален месец 4. Времето ще е доста напрегнато. През този месец ще трябва да бъдат поправени грешките, допуснати през миналия. ще има изисквания за точност и занимания с детайли. Строгият ред и дисциплината ще са задължителни навсякъде, защото ще трябва да се свърши много работа и в администрацията и в производството на материални блага, и в бизнес делата. Ще има строги ограничения. Има опасност от злополуки. Ще бъдат обявени много проекти за благоустройство на държавно и регионално ниво. Ще започнат строежи на големи сгради и пътища. Може да се очаква подобряване на международните отношения.  Юли – Универсален месец 5. През този месец ще се родят повече бебета. Това ще е месец на модата, комуникацията, търговията и рекламата, химията, фармацията и козметиката. Има опасност от политически и финансови спекулации. Игралните зали ще бъдат пълни. Ресторантите, кината и театрите – също. Времето ще мине в заиграване с човешката сетивност. Има опасност от секс скандали.  Август – Универсален месец 6. Този месец ще има строги изисквания по отношение спазването на реда и закона. Обществото ще обърне внимание на качеството в образованието и здравеопазването, в сферата на услугите. Бракосъчетанията ще са повече от друг път. Ще започне усилено благоустройство на населените места. Сепрември – Универсален месец 7. Възможен е финансов подем, ако условията, поставени в предходния месец са изпълнени. Ще има интерес към квалификацията и специализацията във всички стопански сфери. Инженерната мисъл и инженерните постижения ще са на голяма почит. Месецът ще мине под знака на анализите, планирането, статистиката, счетоводството и отчетите. Обществото ще се заинтересува от религия и мистика. Има опасност от прояви на догматизъм и религиозен фанатизъм. Октомври – Универсален месец 8. Времето ще е напрегнато. В действие ще влязат мащабни проекти. Производството на материални блага ще е в разцвет. Ще бъдат формирани големи търговски, бизнес, транспортни и строителни организации. Ще има крупни спортни събития. Има опасност от прояви на бруталност и агресия, от злополуки. Ноември – Универсален месец 9. През този месец ще трябва да се направят много инвентаризации. Излишното и остарялото ще трябва да бъде изхвърлено. На преден план ще излязат обществените интереси. На обсъждане ще бъдат поставени проблемите на хората в неравностойно положение. Дейността на хуманитарните организации ще излезе на преден план. Има опасност от прояви на демагогия и от политически манипулации и провокации. Декември –  Универсален месец 1. През този месец на преден план излизат нови идеи и нови хора. обществото ще прояви интерес към авангардните технологии и идеи. Лидерите ще трябва да защитават своите позиции. Ще има активност на борсите. Много хора ще се изявят като критици и критикари. Можем де очакваме постижения във всички самостоятелни дисциплини и в спорта и в изкуството. В науката можем да очакваме открития и рационализации.

Post a Comment