НУМЕРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Нумерология

Универсална година 8. Общественият интерес ще е обърнат към дейността  на банките и политиците, на всичко свързано с тяхната работа за добро или лошо. През тази година ще бъдат реализирани мащабни проекти, ще има просперитет в икономиката. Възможен е подем в банковата система, в стопанската дейност, в производството и в търговията със задгранични партньори. Предимство ще имат мащабните операции. Сила и производство на материални блага. Има опасност от прояви на бруталност, арогантност и агресия. Има опасност от политическа криза или поне от политически скандали. Властимащите може да злоупотребят със силата, която им е поверена. Има опасност от поемане на неоправдани рискове и от злополуки. През януари, октомври и ноември вниманието на обществото ще е обърнато към Европа и света, към световната политика и мястото на България в нея. Има опасност от прояви на демагогия и от политически манипулации и провокации. На преден план ще излязат обществените интереси. На обсъждане ще бъдат поставени дейността на хуманитарните организации и проблемите на хората в неравностойно положение. През февруари, март и ноември ще има много нови идеи, възможно е в политиката да влязат нови лица. Обществото ще прояви интерес към авангардните технологии и идеи. Лидерите ще трябва да защитават своите позиции, като се съобразяват и с екипите си, и с обикновените хора. Ще има сериозна активност на борсите. Много хора – власт имащи, журналисти и други ще започнат да се изявяват като критици и критикари. През март, август и септември всички ще се заинтересуват от морал и етика, от спасението на света, ще обърнат очи към религията и космоса. Ще има сериозно раздвижване в религиозните среди. Ще бъдат направени изненадващи открития. На обществен дебат ще бъдат подложени много идеи, публични личности и политици. През април, юни, август ,септември, октомври и ноември ще се решават проблеми в областта на бизнеса. Производството и търговията ще отбележат подем. Медиите ще са по-активни и информацията ще се разпространява мълниеносно. Общество ще е критично настроено към лидерите си, но оптимизъм няма да липсва. Активност от страна на медиите можем да очакваме през април и юни. Обществото ще се радва на доста забавления, като в това число може да бъдат включени и компроматите. Възможно е да се появят разкрития по повод корупция. Има опасност от разпиляване на материални средства. За разрешаване на каквито и да е проблеми ще трябва да се прахосват твърде много ресурси, нерви, пари и време, дори здраве, ще бъде обърнато внимание на благоустройството на населените места. Ще има сериозно раздвижване и в държавните и обществени институции, навсякъде, където работят юристи. Законът и редът ще бъдат обсъждани през април, май и юли. Строгият ред и дисциплината ще са задължителни навсякъде, защото ще трябва да се свърши много работа и в администрацията и в производството на материални блага, и в бизнес делата. Ще има строги ограничения. Тогава ще се наложи да бъдат поправени грешките, допуснати през изминалите месеци, ще има изисквания за точност и занимания с детайли. През декември ще бъде обърнато специално внимание на проблеми, свързани с парите и валутите. Май и септември има опасност от аварии, злополуки и катастрофи. Тогава на преден план ще излязат и проблемите със земята и селското стопанство. Има опасност да бъдат провокирани вражди и пречки за постигане на съгласие. По отношение на социалната политика, здравеопазването, образованието, доходите на населението, демографската криза ще има обсъждания през януари, март и октомври, като през юни може да се очаква повишаване на раждаемостта, а през юли повече хора ще минат под венчило. 28.12.2014. Ели Маринова

Post a Comment