Окултизъм

Окултизъм

Окултното движение е най-старото движение, което търси познанието в областта на мистиката. В Окултното движение се включват три категории дейности: предсказание, магия и спиритизъм.
Предсказанието или гадателството се практикува от гадатели, които предвиждат бъдещи събития и човешки характери. Към него спадат следните окултни дейности: · Астрология – предричане на събития на земята чрез наблюдения на звездите, слънцето, луната и планетите. · Гадаене на карти – картите, наречени тарок, имат определен смисъл и според нареждането им се научават тайните на човека и се предсказват бъдещи събития. · Хиромантия – бъдещето на човека се предсказва чрез тълкуване линиите на дланта. Близо до нея са Хирологията (тълкуване по формите и линиите на ръката) и графологията (тълкуване на характера на човека по неговия почерк). · Френология – гадаене на характера на човека по формата на черепа · Физикогномика – гадаене за характера на човек по чертите на лицето · Радиестезия – гадателство чрез пръчка или клонче. · Психометрия – По нея се прави характеристика на дадена личност чрез предмет, който тя носи или използва. · Гадателство с огледало – предсказва се бъдещето, като се използва кристални топки, огледала, диамантени кристали. Към тях трябва да се прибави и гадателството чрез спокойна вода – за разкриване на престъпления, скрити предмети или болести. · Номерология – чрез числените стойности на имена и рождени дати се правя опити за разкриване на човешки съдби и характери. · Към гадателствата се причисляват и гледането на кафе, на пепел, със зарове, а също и различните форми на врачуване. Магията е начин за опознаване и управление на света на духовете, хората, животните и растенията чрез свръхестествени сили с помощта на мистични церемонии и обреди. При нея върху поведението на хората се оказва влияние чрез контролираните от мага духове-посредници. Към магията спадат и суеверията- вярата, че заклинание, магическа формула, талисман, амулет може да повлияе върху природните закони , че даден предмет, който е омагьосан, може да носи късмет. Магиите може да бъдат: магическа хипноза (когато се прави не с лечебна цел, а във връзка с окултни практики), телепатия (предаване на мисли от един човек на друг), месмеризъм (здрав човек, с лечебна цел, зарежда с магнитно-силови полета болен, галейки го в ръце), черна магия (вреклият се на сатаната магьосник извършва свръхестествени ефекти), бяла магия (магьосникът извършва своите обреди, позовавайки се на Бога). Спиритизъм е влизане в духовно общуване с духовете на мъртвите чрез медиум.Това е възможно, защото след смъртта, духовете на хората се преместват в духовен свят на небето. Медиумите провеждат специални сеанси, използвайки различни начини за влизане във връзка с духовете:телекинеза (движение на предмет без физическа помощ), издигане (предмети или хора се издигат и носят във въздуха), апорт (пренасяне на предмети през затворени помещения), автоматично писане (медиумът пише продиктувани от духовния свят послания), говорене в транс, повдигане на маса, движение на чаша, материализация (при която се появяват и изчезват материални образи), пътуване на психиката (душата на медиума пътешества), магическо преследване (с цел да се нарани душевно или физически даден човек), магическа защита (за предпазване от магическо преследване) и пр. Окултното движение не е само сбор от тези три категории дейности, а е организирано в учение, макар и не така стройно, както други религиозни движения. Според окултистите съществуват три свята – физически, духовен и божествен. Духовният свят се простира до планетите, а божественият е на слънцето. Между физическия и духовния свят съществува светът на тъмнината, наречен астрален. Той се състои от чистилище и първо небе. В него живеят интелигентни, но зли същества – дяволите. Окултистите твърдят, че човек минава трипланов еволюционен път на развитие – духовен, интелектуален и физически има седем стадия (етапи). От тях първите три са слизане (материализация), четвъртият е междинен, а другите са стадии на възлизане – одухотворяване. Според окултистите човек се преражда 777 пъти, през което време минава този път и на слизане, и на възлизане. След физическата смърт остава астралното и умственото тяло. След първото небе човек отива на второто небе, но вече с умствено тяло. След това отива на третото небе, където е среща с душите на хората, с които е бил близък във физическия свят. За обикновените хора прераждането става след 45 години. Новото въплътяване се ръководи от кармични господари. Окултистите вярват в съществуването на т.нар. адепти – същества с по-висша култура от човешката, които живеят на Земята в места, недостъпни за обикновения човек. Много то събитията на земята са направлявани от тях. Смята се , че живеят в Хималаите. Окултизмът е силно разпространен у нас до голяма степен заради силното влияние на езическите вярвания и обреди сред прабългарите и славяните, както и заради примитивния религиозен светоглед по време на турското робство. Окултизмът у нас е развит повече като практика, отколкото като наука. Според окултистите България е била три пъти център на окултизма по времето на Орфей, по времето на богомилите и по времето на Петър Дънов, чийто ученици смятат, че той е връх в развитието на световния окултизъм.
Източник: religiabg.com

Post a Comment