ОКУЛТНА ТЕРАПЕВТИКА

Окултизъм

В човешката история ще намерите легенди, разкази и предания на всички народи, че изцеляването чрез която и да е окултна практика е било използвано през всички времена от всички раси и народи. Различните форми на терапевтика са се отличавали твърде много една от друга – от най-отвратителните навици на варварско суеверие до най-изтънчените действия, усвоени от днешните метафизични кръгове. Човешкото естество е еднакво по целия свят и във всички времена. Великата възобновителна сила на Природата е свободно притежание на всеки, както са свободни въздухът и земята и светлината. Съществува велика Сила, която е достъпна за всички и в повечето случаи е само отчасти позната. Йогите съзнават, че тази употребявана при всички лекувания сила е прана. Различни окултисти и лечителинаричат силата по различен начин, но това не е от значение извън нивото на терминологията.
Можем да разделим формите на лечение в три главни групи:1. Пранично лечение, познато в западния свят като „магнетично лекуване“.2. Умствено лечение, включващо няколко форми на умствено и психическо лечение и на разстояние.3. Духовно лечение, твърде рядка форма, притежание само на хора с високо духовно развитие.Целебната сила съществува във всеки човек и може да се използва съзнателно или несъзнателно. Окултното лечение е само един вид използване на тази вътрешна сила в индивида и включване на системата за възобновителните енергии на човека.Всички излъчвания се причиняват от така наречената „жизнена енергия“ в индивида.
Магнетично лечениеТова е форма на пранично лекуване, при която болният или лечителят доставят по-голямо количество прана на заболелите органи. При магнетичното лечение операторът поставя ръката върху тялото на болния и чрез усилие на волята или силно желание образува в себе си струя прана, която предава на болния. Енергията спомага да се съживи органа, а и да стимулира самото тяло да функционира нормално.
Умствено лечениеУмственото лечение има много и разнообразни форми. Съществува форма на самолечение, при която болният повтаря твърдения или самовнушения. Главната полза се състои във факта, че болният отстранява неблагоприятните мисли, които са възпрепятствали Природата и нейното благотворно въздействие. Освен това жизнено – утвърждаващото внушение стимулира системата и подтиква инстинктивния ум към изпълнение на своите функции. Чрез положителни влияния на лечителя умът на болния се освобождава от неблагоприятни деструктивни самовнушения и природата скоро, заедно с ума, придобиват надмощие и изпращат достатъчно количество прана към органите и се грижат за правилната циркулация на жизнената енергия в организма. При тази форма на лечение, лечителят често съзнателно или несъзнателно, изпраща на болния количество от собствената си прана (жизнена енергия), която подпомага усилията на болния да възстанови нормалните пранични условия. Лекарят оставя отпечатък в съзнанието на болния чрез своето поведение, тон, обноска. Лекарят (лечителят) влива в ума му силен ток от насърчителна и съживителна мисъл, която болният възприема телепатично. Връзката между двата ума за едно общо намерение произвежда директна сила. По този начин болният не само се освобождава от отрицателните мисли, но и абсорбира и разпределя по тяото много по-голямо количество жизнена енергия (прана). Така нареченото „умствено лекуване от разстояние“ действа също така ефикасно – разстоянието не е преграда между болния и лечителя, докато съществува една силна це;ебна мисъл. И в двата случая лекарят създава една силна мисловна форма, пропита с прана, чрез която произвежда незабавен ефект върху болния. Моментални излекувания са ставали често по този начин, въпреки че малцина лекари са напреднали достатъчно, за да могат да изпращат мисъл – форми от този вид. Най-важното при всички форми на лекуване е умът на болния да се настрои така, че да отпаднат всички неблагоприятни самовнушения, за да могат лечителят и Природата, ръка за ръка, да извършат своята работа безпрепятствено.
Духовно лечениеТова е рядко срещана форма на лечение, при което един духовно развит човек може да отпрати духовната си аура към дадено лице по такъв начин, че цялата система да се изпълни временно с нея и всяка аномалност да изчезне. Малцина са предявявали претенции, че притежават тази дарба. Духовното лечение се познава по резултата – болният се излекува веднага и напълно; организмът се възстановява бързо без никаква следа от немощ или физически недостатък. Истинското духовно лечение никога не се извършва като средство за печелене на пари. Справедливо е лекарите да искат възнаграждение за умствено или пранично лекуване във всичките му форми – те продават услугите си, все пак те отдавт от собствената си енергия, а и добрите и доброжелателните лечители усърдно работят и със своята психика. Но духовните лечители имат божествена привилегия. Духовното лечение не бива да се смесва с формите на психическото или умствено и пранично лечение. Духовнотолекуване е описано в Новия завет в деянията на ! духа, както се проявяват от Сина на Мария. Нека то ва да бъде критерият.Когато лечителят започне да практикува споменатите способи (ще изключа духовното лечение), след време той ще излъчва целебна сила без да съзнава сам това. Но лечителят трбва да внимава да не се изтощи запасът му от прана и така да навреди на собственото си здраве. Добре е да се прилагат методи за допълнително снабдяване с прана. Неговото развитие в това отношение трябва да бъде постепенно, защото често пресилванията са вредни. Нямам за цел да ви подтиквам да ставате лечители. Просто тези думи са част от общия предмет. Помнете едно – запазването на здравето се постига чрез правилно мислене и живеене. Напредналият окултист се придържа към старата скучна поговорка: „Един грам предпазливост по отношение на здравето струва повече от килограм лечение“. 

Post a Comment