Пу, пу, пу, да не ти е уроки!

Магии

Не само лоши хора могат да урочасват. Може да урочасате и самите вие, особено, когато става въпрос за малки деца. Когато влизате при малко бебе – е добре да правите следното:
 
При влизане за пръв път при бебе, откъснете конец от дрехата си и го сложете близо до него. Това ще отведе негативната енергия в конеца, не към бебето.
 
Не дръжте чуждо бебе твърде дълго в прегрътките си, особено, ако вие самият не се чувствате добре. Така без да искате смучете от жизнената му енергия.
 
Добре е да се плюне три пъти и да се каже „Пу, пу, пу, да не ти е уроки” преди да се изкаже възхищение.
 
Сложете в креватчето му някаква монета, дори и и да е само един лев.
 
Ако родителите на детето се усъмнят в лошите очи на някой човек, който е погледнал детето им, могат да направят следното: да измият лицето му със светена вода (взима се от църквата). След това потапя пръста си в сол и го прекръства по челото.
 
Едновременно с измиване на лицето, могат да измият и ръцете на детето да му се даде да пие глътка от светената вода. След това измиване на урочасаното дете, майката с езика си да лизне 2-3 пъти челото му, и то от веждите му към косата, казвайки думите  „Измий очи зли, измий очи от уроки.“
 
При възрастен човек уроки, предизвикват неоправдана уплаха, тъпа болка в главата, чувства се необичайно напрежение в очите и челото. Може дори да има общо усещане за физическа немощ.
 
Тъй като урочасването е едно от най- често срещаните негативни вмешателства, то и народа ни е създал редица техники за тяхното откриване и отстраняване. Премахват се чрез баене на вода; брашно; гасене на въглен; както и много др. Специфика на уроки е, че обикновено поразените хора са със слаба аура. Веднъж отключил се процеса на урочасване, той започва да се повтаря многократно и именно това създава сериозните проблеми. Затова е добре да носите някакъв амулет (например „синьо око“, планински кристал, червен конец), който да ви предпазва.

Post a Comment