Ръката на Фатима

Гадания

Оракулът „Ръката на Фатима“ е използван сред източните народи от незнайни времена. Достигнал е до нас благодарение на небезисвестния Жозеф Балсамо, граф Калиостро. Той го е описал в прегамент, намерен по-късно в замъка Сен Леон, където е починал.Оракулът се дели на две части:1. РЪКАТА НА ФАТИМА – или ключът към индивидуалните числа, които служат да определят по един много точен начин характера, темперамента и качествата на лицето.2. ДВОЕН ЗОДИАК – ключ към идното, подигащ завесата на бъдещето, и за да се потопи погледва в бездната на съдбата. Той обхваща онази част от фигурата, която се състои от два концентрирани кръга, разположени под Ръката на Фатима и отделни от нея с двойна линия.Тълкуване:1. РЪКАТА НА ФАТИМА.За да узнаем характера, качествата и темперамента на едно лице, трябва да вземем една по една буквите от името на лицето и да ги заместим със съответните числа, записани срещу всяка буква в преградките, разделящи Ръката на Фатима. После ги сумираме и получаваме индивидуалното число на лицето. Значението на това число се получава от
Таблицата на отговорите.Пример:Определяне на индивидуалното число на Жан Жак Русо.J – 600 J – 600 R – 80 646Е – 5 А – 1 О – 50 969А – 1 С – 3 Y – 200 716N – 40 Q -70 S – 90U -200 S – 90 2331646 Е – 5 Е – 5S – 90 А -1U – 200969 716Индивидуалното число на Жан Жак Русо е 2331.Определяне на индивидуалното число на Цезар.C – 3Е – 5S -90А -1R – 80 ––– 179Индивидуалното число на Цезар е 179.Определянето индивидуалното число на Наполеон Бонапарт.N – 40 B – 2 266А – 1 О – 50 339P – 60 N – 40О – 50 А – 1L – 20 P – 60Е – 5 А – 1О – 50 R – 80N – 40 Т – 100Е – 5266 339Индивидуалното число на Наполеон е 605.Ако числото, получено от името е по-голямо, от най-голямото число (1390) в Таблицата, от него се махат хилядите. Така от 2331 остават 331.Ако и след това то не фигурира в Таблицата или се счита за невалидно ( което е написано там), трябва да се разположи на стотици, десетици и единици.Пример:Личното число на Жан Жак Русо 331 се разлага на 300 и 31. То ще даде съгласно Таблицата на отговорите: гореща вяра във философията от 300, амбиция и слава от 31.За Цезар се получава 179, което се разлага на 100, 70 и 9 и означава: благосклонности, почести и слава от 100, любов към науката от 70 и несъвършенства, теглила, мъки, атентат от 9.На Наполеон Бонапарт съответства 605, което се разлага на 600 и 5. Според Таблицата 600 е жертва на завистта, успех и катастрофа, а 5 е щастие, богатство и женитба.ТАБЛИЦА НА ОТГОВОРИТЕ1. Страст, амбиция, усърдие.2. Разруха, смърт, катастрофа.3. Мистицизъм, платоническа любов, мечтания.4. Неустрашимост, щедрост, власт.5. Щастие, богатство, женитба.6. Съвършенство, труд.7. Непорочност на чувствата, умозрение.8. Любов към справедливостта, честност.9. Несъвършенства, теглила, мъки, атентат.10. Реализация, правда, бъдещо щастие.11. Мнoгoбройни недостатъци, болезнени успехи.12. Щастие, щастливо предзнаменование.13. Немилост, цинизъм.14. Жертвоготовност.15. Вяра, идеал.16. Щастие, сладострастие, любов.17. Непостоянство, вятърничавост.18. Твърдоглавие, непоправимост.19. Нула ( невалидно).20. Скръб, строгост.21. Грубост, буйност.22. Изобретателност, предпазливост, тайственост.23. Бедствие, отмъщение.24. Хладнокръвие, егоизъм.25. Интелигентност, мнoгoбройно потомство.26. Обича да бъде полезен.27. Постоянство, кураж.28. Благосклонност, нежност, любов.29. Нула (невалидно).30. Брак, знаменитост.31. Амбиция, слава.32. Съпружество, непорочност.33. Примерно поведение.34. Страдание, мъки.35. Умствена и телесна хармония, здраве.36. Велик гений, широки възгледи.37. Приятни добродетели, съпружеска любов.38. Несъвършенства, скъперничество, завист.39. Нула ( невалидно).40. Празненства, пирове, удоволствия.41. Без морална или физическа стойност.42. Пътешествие, нещастие и къс живот.43. Религиозни церемонии, апостолско звание.44. Могъщество, великолепие, почести.45. Зачатие, мнoгoчислено потомство.46. Полски живот, изобилие, плодородие.47. Щастлив, дълъг и безгрижен живот.48. Съдилища, осъждане, разруха.49. Нула (невалидно).50. Робство. След това – освобождение, щастие.60. Вдовство.70. Любов към науката.73. Обич към природата, слабо влечение към изкуството.75. Чувствителност, привързаност, благодеяние.77. Разкаяние, опрощение.80. Болест, изцеление, дълго съществуване.81. Художество, умствена култура.90. Слаба прозорливост, грешка, печал.100. Благоволение, почести, слава.120. Добър съпруг, пламенен патриот.150. Ласкателства и лицемерие.200. Нерешителност.215. Голямо нещастие.300. Пламенна вяра, философия.313. Ясновидство, ясно съзнание.350. Наивност, недейда в справедливостта.360. Общителност, много таланти.365. Сметки, интереси, егоизъм.400. Изкуство, любов, сприхавост, импулсивност.490. Манастирски живот, усърдие, тайна.500. Избранник, почести, статуи.600. Жертва на зависта, успех, катастрофа.666. Кабала, заговор, социално сгромолясване ( числото на Антихриста).700. Сила, енергия, здраве.800. Власт, слава, заточение.900. Доблестен воин, кръст, ордени.1000. Амбиция.1095. Обречен на преследване, мъченик.1260. Мъки, утеха на стари години.1390. Физическа слабост.2. ДВОЕН ЗОДИАК.Чрез него можете да узнаете дали сте обичани и дали ще победите в битки, които крие бъдещето. За тази цел напишете кръщелното си име и това на вашия съперник в любовта или бъдещия двубой. Като си служите с буквите на Двойния зодиак, можете да определите сумата, която дават двете имена. Разделете всяка от тези суми на девет и потърсете числата, които ще останат в Таблицата на победата. Ще разберете кой ще победи.ТАБЛИЦА НА ПОБЕДАТАВие ще победите, ако вашето число и това на противника ви са както е посочено в таблицата.ВИЕ ПРОТИВНИК1 1, 3, 72 1, 3, 43 5, 7, 94 1, 3, 6, 85 2, 4, 7, 96 1, 3, 57 2, 4, 6, 88 1, 3, 59 2, 4, 8, 9
 

Post a Comment