Руните на викингите

Гадания

Футарк, руническата азбука е система, застинала във времето. Някога тя се е използвала за ритуални гадания и създаване на поезия, а днес се обръщаме към руните само за гадания. Легендата разказва, че руните са създадени от върховния скандинавски бог Один, който винаги изразявал мислите и заповедите си в поетична форма. Той, заедно с братята си Вили и Ве, създал Асгард във Валхала, а после населил земяна с хора, създадени от дървета. Мъжът бил сътворен от ясен, а жената – от елха. Във Валхала Один господствал над армия деви-войни, наричани валкирии и над духовете на загиналите в битки скандинавски герои. Като бог на нойната Один бил придружаван освен от валкириите и от два огромни вълка, а като бог на мъдростта – от гарваните Мисъл и Памет, които денем летели над земята на смъртните, а вечер разказвали на господаря си какво става там. Той винаги носел със себе си своето непобедимо вълшибно копие, изписано с руни и договори. Один можел да се преобразява в какъвто си поиска вид и използвал това, за да се движи необезснокояван сред хората. Той обичал мъдростта и познанието и правел всичко възможно за да трупа мъдрост. Така веднъж, наранен от собственото си копие, той висял девет дни на Световното дърво Игдразил, молейки скрежния великан Мимир, повелитемя на мъдростта, да му позволи да пие от водите на вълшебния извор на познанието. Мимир се съгласил, след като в замяна получил едното око на Один. Така Один се сдобил с безценния дар на мъдростта и изнамерил руните, за да записва с тях познанието и с тяхна помощ и да гадае бъдещето. Всяка руна има свое име и графичен символ. По време на гаданието винаги се взема предвид положението на плочката – дали символът се е паднал в правилно или в обърнато положение. Броят на знаците в тази система е 24 плюс една празна руна, руната на Один.
Хората също получили достъп до системата на руните и техните жреци я използвали главно за ритуални предсказания. Всеки жрец използвал руни, които сам бил изработил, строго спазвайки определени ритуали. Руните обикновено се изписвали на костени или дърени плочки, или на плоски речни самъчета. Те били пазени в специални торбички и се изваждали само при специални случаи. Тогава като дар за Один жреците принасяли медовина или бира.
1. MANNAZ (ЧОВЕК), Руната на „АЗ“-а. 2. GIFU (ДАР), Руната на единството. 3. ANSUZ (УСТА), Руната на силата и енергията. 4. OTHEL (НАСЛЕДСТВО), Руната на отстъпването. 5. URUZ (ЗУБЪР), Руната на силата. 6. PERDH (ТАЙНА), Руната на магията. 7. NIED (НУЖДА), Руната на подкрепата. 8. ING (скандинавска богиня), Руната на плодородието и завършването. 9. EIHWAZ (БОР), Руната на помоща. 10. ALGIZ (ЛОС), Руната на защитата, блатна трева или тръстика. 11. FEHU (ИМОТ), Руната на собствеността. 12. WONJO (СВЕТЛИНА), Руната на радостта. 13. JERA (ГОДИНА), Руната на финала. 14. KENAZ (ФАКЛА), Руната на пламъка. 15. TEIWAZ (ТОР- скандинавски бог), Руната на битката. 16. BEORC (БРЕЗА), Руната на растежа. 17. EHWAZ (КОН), Руната на движението и прогреса. 18. LAGAZ (ВОДА) Руната на интуицията. 19. HAGALL (ГРАД), Руната на разрушаването. 20. RAIDHO (ПЪТЯТ), Руната на пътя, обединение. 21. THURISAZ (ВЕЛИКАН), Руната на могъществото. 22. DAEG (ДЕН), Руната на победата. 23. ISA (ЛЕД), Руната на леда. 24. SIGEL (СЛЪНЦЕ), Руната на резултата, цялостността. 25. Непознаваемото, бог Один, чиста руна. Ели Маринова
 

Post a Comment