Сънищата

Сънища

Всички сънуваме, когато спим. Някои от нас не помнят дори, че са сънували, други помнят по някой и друг символ, лице или събитие, а трети помнят всеки сън, който са сънували. Сънищата им ги вълнуват и те се опитват да разберат какво стои зад всеки сън и зад всеки сънуван символ. Често сънищата ни не са нищо особено, но понякога са цветни, вълнуващи, вълшебни.
От най-древни времена хората са се интересували от символиката на сънищата си и са се стремели да ги разберат. Те различавали два вида сънуване – собикновени сънища, когато човек отново преживява дневните си грижи и проблеми и богопратени съновидения. Те вярвали, че чрез тези сънища боговете изпращали своите послания на хората.
От древни времена до нас са достигнали разкази за сънищата на царе, патриарси и други важни за времето си личности. На тълкуването на сънищата се е отдавало огромно значение. Имало е и такава професия – съногадател. Имало всякакви съногадатели, богати и бедни, уважавани и не толкова. Работното им място обикновено били пазарищата, където се събирали много и най-различни хора. Богатите и влиятелни хора, които можели да си позволят това, имали собствени съногадатели. Те били на голяма почит, но и поемали огромен риск. Грешно растълкуван сън например е провалил Ксеркс и той е бил победен. Съногадателят бил екзекутиран. Правилно разтълкуваният сън на цар Астиаг за неговия внук Кир, син на царската дъщеря и съвсем обикновен мъж, довел до смъртна присъда на съногадателите, защото мерките, които предложили за отстраняването на момчето не дали желания резултат.
Колкото е по-голяма властта, с която е облечен сънуващия, толкова по-важно е сънищата му да бъдат разтълкувани правилно, защото от него зависят много хора. Например, ако властимащ сънува земетресение или друг сериозен катаклизъм, това означава, че в поверената му област, окръг или държава ще има сътресение, съизмеримо със сънувания катаклизъм, ако беден и лишен от всякаква власт сънува такъв сън, то той ще преживее само лично неразположение и загуба. Ако лидер в дадена област сънува, че язди хубав кон начело на голяма група конници или пешеходци, то той ще се прочуе и ще има големи успехи в своето поприще, но ако обикновен човек или бедняк кънува такъв сън, то той ще бъде орезилен, ще бъде подложен на гонения и нападки. Аз бих казала, че конят в днешно време може да бъде сменен с представителна лимузина, защото конете вече са много рядко срещани в градовете.
При тълкуването на сънища или по-точно съновидения, винаги трябва да отчитаме социалното, имотното и здравословното състояние на сънуващия. Например, ако бедняк се сънува като бижутер, значи може да забогатее наяве, но ако заможен човек се сънува като такъв, наяве ще се охарчи или ще го оберат.
В забързаното ни ежедневие ние не винаги обръщаме внимание на това, което сънуваме, но понякога някой сън ни направи впечатление, ако не го запишем след като се събудим, до обяд той ще изчене от ума ни. Има и сънища, по-точно съновидения, които записани или не, се помнят цял живот. И докато сънуваме такъв сън, ние мислим, че това ни се случва вдействителност. Дори някой да те ощипе тогава, пак ще помислиш, че е наистина.
И при обикновените сънища и при съновиденията ние сънуваме познати неща – опита, обкръжението си, работата, близките и познатите си и често се чудим какво означава всичко това, защото сънуваните хора и събития не са съвсем като в действителност. Важното при тълкуването е в това, да забелязваме всичко, което се различава от действителните неща. Например, ако се сънуваш по-хубав и по-силен, наяве ще имаш успехи. Или ако сънуваш къщата си по-удобна и подредена, означава сигурност и семейно щастие. Сънуваните хора, били те близки или не съвсем, също могат да ни създадат затруднения при тълкуването на съня. В такъв случай трябва да отчетем пола, физическата прилика или съвпадението на името, защото може да сънуваме един човек, а сънят да се отнася за друг. Също, ако сънуваш жена, която се нарича например Надежда, това може да означава, че за решението на проблема, който те тревожи наяве, има надежда за скорошно благоприятно разрешение.
Понякога сънищата ни са съвсем обикновени, понякога – невероятно хубави, а понякога са си направо кошмарни, но ако успеем са извадим поне малко информация от техните символи, е възможно да се помогнем наяве.
Автор: Ели Маринова – 01.12.2009 г.

Post a Comment