Ш А М А Н И З Ъ М

Шаманство

Шаманизмът е стара магическа и мистична традиция. От шаманизма са произлезли всички религиозни изкуства и магически науки. Шаманските традиций се практикуват все още навсякъде по света. Среща се предимно в ловуващите общества, но се се е запазил също и при полууседналия живот, където има повече характера на вещерство.           Нахлуването на съвременната цивилизация почти е заличило и затрило шаманизма. Известно шаманско знание е оцеляло в Европейското общество на вещерите.           Въпреки огромната географска изолация между шаманските култури, те използват едни и същи методи. Шаманското знание е това, което съвременните магьосници се стремят да преоткрият. Шаманизмът представлява една много пълна магическа технология, която резюмира всички окултни теми. Тъй като човечеството иска по-скоро да разбере себе си ,отколкото да се унищожи, то изпитва по-голяма нужда от тези способности, отколкото по всяко друго време е изпитвало. Шаманизмът веднъж вече е направлявал човешките общества и ги е поддържал в равновесие с околната среда за хиляди години. Целият окултизъм е един опит да се възстанови тази страховита изгубена мъдрост. Най-същественото за шаманизма е възприемането на един отвъден свят или поредица от отвъдни светове. Този тип астрално или етерично измерение, съдържащо различни сили и същества , позволява причиняването на реални въздействия върху този свят. Душата на шамана пътува в това измерение по време на екстатично или предизвикано от опиати трансово състояние. Пътуването може да се предприеме с гадателска цел, за лечение, за нанасяне на удар срещу врага или за намиране на ловни животни.           Бъдещите шамани се избират от онези с нервни характери. Те могатда бъдат предопределени за шаманско обучение или да бъдат доведени до него от някоя сила, присъща на шаманската култура. Посвещението изисква едно пътешествие в отвъдния свят, срещане с духове. При преживявания на “смърт -прераждане”, кандидатът има видение, че тялото му е разкъсано ,най- често от странни същества или животински духове, и после възстановено от разрухата. Новото тяло неизменно съдържа една допълнителна част, често описвана като допълнителна кост или вмъкване на магически кварцови камъни ,а понякога и животински дух . Това преживяване нагледно символизира местонахождението на етеричното силово поле в тялото или прибавянето на различни допълнителни сили към него.           В повечето шамански системи тази етерична сила се излъчва през областта на пъпа, макар че би могла да се изстреля през очите или ръцете. Тя е идентична с Ци или Кундалини.           Шаманската традиция показва пълен асортимент от магически теми. Някой шамани развиват огромен физиологически контрол, с което устояват на крайна топлина, студ, болка.          Срещата със света на духовете е най-обширна и включва различни духове на природата, животински и растителни същества. Излизането в отвъдния свят се прави през опасно затръшващи се врати. Сънят, също както и трансът са важни методи за постигане на достъп до отвъдния свят.        Шаманските инструменти са най-разнообразни. Включват приспособление за вдигане на шум, като тъпан или дрънкалка от змииски кости за призоваване на духове и за предизвикване на транс, също и различни предмети на СИЛАТА.          Необикновените традиций на шаманизма са първоизвора на всички окултни системи. Към шаманизма трябва да се обърнем, ако искаме да съберем парченцата на магията – най-древната човешка наука, и да ги използваме отново.
 

Post a Comment