Шамана ни води към истината как да се пазим

Шаманство

Независимо от риториката си нашата цивилизация е изградена на друг принцип според който Човек е отделен от Бога и човешката природа е отделена от неговия търсещ божественото дух. Поради това наща цивилизация е изградена на сложна система от забрани които да разделят, които да осигуряват пропастта между природната и духовната същност. Това за което мечтаем, неможе да стане, според наща цивилизация, защото нетрябва да става, защото е от природата ни, от животинската ни алчност и трябва да бъде забранено, за да възтържествува добрата ни духовна същност, която бива подтисната, разсеяна и мамена от природната ни същност. Според тази логика човек нетрябва да прави това което Бог не иска да правим, тъй като единствената вечна същност на човека, неговата духовност нямало да бъде приета от Бог, ако следва природните си нагони, и в резултат, когато умре, той ще е мъртъв и няма да насели рая на вечното щастие на небето. 
 
 
 
 
 
 
 
Пътя на шамана не препоръчва само това което не е ефектен метод да постигнеш което ти се е поревнало. Иначе – щом природата ти го иска – значи е добро. Бог които ни е създал и които е в нас, по-добре от попа знае какво е добро и какво му трябва. По пътя на шамана няма никакво отказване или отричане от дявола, защото всеки от нас е част от Всемирното съзнание. Тъй като всеки един от нас е почвата, теренът, върху който Бог съществува с нас, очевидно е, че на никого поначало няма да се поревне да бъде обзет от лоши духове и едно нормално, естествено желание е добро. Безмислено е да се говори за отричане от дявола или даване на декларации и обещания на някой си намиращ се вън от нас Бог, тъй като Бог е вътре в нас и е чст от нас.Така, че пътя на шамана ни води към истината как да се пазим от зли духове и как да не ги пускаме да ни обладават, но не ни настройва срещу собствения ни дух, който е манифестация на енергията, получена от Бога.По повод на казаното по-горе искам да ви придам пример за това как нетрябва да се постъпва когато човек е обсебен или има някакво чуждо вмешателство или магия.Наскоро при мен потърси помощ една млада жена която беше ходила къде ли не и навсякъде и разваляли магия и тя все се чувствала недобре. Когато погледнах в кармата и разбрах причината поради която не и беше помогнато от толкова хора. Вследствие на магии кармата се беше активирала и беше започнала да изчиства родовете с голяма бързина. Вече беше станало много късно да се прекратява кармата, можеше само да се облекчава живота на тези хора. Тя неискаше да повярва, че нищо неможе да се направи, но има наистина случаи когато каквото и да се прави е много късно, защото самите хора са потърсили късно помощ били по причини, че невярват или някакви други.Шаманският свят е твърде различен. Представете си свят, в който няма време. Свят, в който няма минало и бъдеще, а само едно безгранично съществуване в едно безкрайно пространство. Това пространство не е някаква гиганска пустота, в която ние заемаме само мъничката незначителна точица на сегашното. То има сложна структура, в която всичко съществува в едно и също време, и всеки елемент е свързан с всички останали елементи посредством Универсалния дух, който всъщност е универсалната енергия, съдържаща се във всичко: от най-малката елементарна частица до най-голямата.Шаманът няма представа за „онези там“ светове като светове, изградени от антиматерия. В неговата космогония те съществуват паралелно на този тук свят и според вярванията на различни племена има 2, 3, 4 , че и повече и повече светове. Най-често обаче паралелните ни светове са два: долният свят и горниятм свят, които заедно с този тук наш свят създават вселената.
Гергана Лозанова

Post a Comment