Шаманите се появяват по време на криза

Шаманство

На езика на тунгусите от Сибир думата “шаман” означава „човек, който вижда в мрака“. Шаманите са лечители.Съществуват археологически доказателства за съществуването им, датиращи отпреди 40 000 години. Познати под различни имена: „магьосници, „вещици“, „вълшебници“, „лекари“ и „кахуна капуа“, тези хора практикуват своите методи на лечение из целия свят. Във всяка култура, от Англия до Корея и от Исландия до Бразилия, можем да намерим тези забележителни практици да упражняват своя занаят. Какъв човек е шаманът и каква е неговата работа и дейност?Шаманът е човек, който навлиза в различно състояние на съзнанието по собствена воля, който пътува до други светове и използва силата, мъдростта и енергиите им, за да предизвика позитивна промяна в хората и в средата, в която живеят.
Работата на шамана е емпирична и се основава на принципа на пробата и грешката вече от десетки хиляди години. Заради мъдростта и ефективността на тази работа – непрестанно подобрявана и препредавана от поколение на поколение – днес имаме възможност да използваме много мощни, доказани процеси, за да решаваме проблеми или да лекуваме.В своята лечителска дейност шаманите разчитат на помощта на учители и могъщи животни от световете, които посещават. Пътуването им е медитативен процес, чрез който те получават достъп до различните светове. Свързвайки се с тези състрадателни и лекуващи духове, шаманът става проводник или „куха кост“, през която се предават съобщенията и лечебните енергии.Шаманистичните практики помагат ли в днешното забързано, напрегнато и стресиращо време? Напрежението и предизвиканата от него тревога, изпитвани от хората в днешното забързано време, са характерни за натиска, на който са подложени хиляди хора по света днес. Тъй като шаманистичните практики са предназначени да лекуват индивидите, а хилядите хора, работещи в различни области и учащи се в различни институти, не са нищо повече от групи индивиди, следва, че тези мощни методи могат да се използват, за да оздравят и възстановят духа им, и това наистина се случва. Всички шаманистични практики са истински и са подобрявани в течение на хилядолетия. Част от тях са адаптирани, за да помагат на хиляди хора, работещи и учещи се в различни области, да достигнат своя истински потенциал.

Post a Comment