Шаманизмът е най-старата магическа и мистична традиция

Шаманство

Шаманизмът е най-старата магическа и мистична традиция. От шаманизма са произлезли всички религиозни изкуства и магически науки. Шаманските традиции се практикуват все още във всички южни континенти – Австралия, Африка, Южна Америка. Среща се предимно в ловуващите общества, но се запазва също и в полу уседналия селски живот, където приема повече характера на вещерството. Нахлуването на цивилизацията почти е унищожило шаманизма в Северна Америка, Океания, Северна Азия и Арктическия кръг. Известно шаманско знание е оцеляло в Европейското вещерство, докато в Средния Изток шаманизмът се е погълнал от жреческите култове на класическата цивилизация.Три заключения могат да се направят от едно изследване на оцелелите шамански култури и от сведенията за онези които вече са изчезнали.Първо – въпреки огромната географска изолация между шаманските култури – те използват едни и същи методи.Второ – Шаманското знание е това, което съвременните магьосници се стремят да преоткрият.Трето – Ако искате шаман да ви помогне трябва да се съобразите с това, че шаманът не дава информация по телефон. По телефон се прави само и единствено записване за личен прием с шамана. Информация по телефон е опасна заради връзката на шамана с починали хора. Затова ако желаете помощ от шаман се отива при него лично като се записва ден и час. Защото денят и часът са от значение за извършване на шамански прогностики и ритуали? Шаманизмът представлява една много пълна магическа технология, която резюмира всички окултни теми. Ако човечеството иска да разбере себе си отколкото да се унищожи, то сега изпитва по-голяма нужда от тези способности, отколкото по всяко друго време от първия нео насам. Шаманизмът вече веднъж е направлявал човешките общества, и ги е поддържал в равновесие с околната среда за хиляди години. Целят окултизъм е един опит да се възтанови тази изгубена мъдрост. Шаманската сила неможе да се натрупа постепенно, както при някоя друга технология. Един шаман би бил щастлив ако неговите чираци, направят някакъв прогрес отвъд собствените му потайности.Шаманските сили са толкова трудни за овладяване, че една традиция изисква постоянен приток на таланти просто за да се предпази от израждане. Поради тази причина шаманите обикновено описват своята традиция като отклонила се от минали величия. Само един необичаен изключителен практик може да възтанови някои по-легендарни умения.Най-същественото за шаманизма е възприятието на един отвъден свят или поредица от отвъдни светове. Този тип астрално или етерично измерение, съдържащо различни сили и същества, позволява причиняването на реални въздействия върху този свят.Душата на шамана пътува в това измерение по време на екстатично или предизвикано от опиати състояние. Пътуването може да се предприеме с гадателска цел, за лекуване на болести, за нанасяне на удар срещу врагове или за намиране на ловни животни. Бъдещите шамани могат да бъдат предопределени за шаманско обучение или да бъдат доведени до него от някоя сила, присъстваща в шаманската традиция. Посвещението изисква едно пътешествие в отвъдния свят, срещане с духове и преживяване на смърт – прераждане в преживяването на смърт – кандидатът има видението, че тялото му е разкъсано най-често от фантастични същества или животински духове и после възстановено.Новото тяло неизменно съдържа една допълнителна част, често описвана като допълнителна кост или вмъкване на магически кварцови камъни или животински дух.В повечето шамански системи тази етерична сила се излъчва за магии с къс обсег през областта на пъпа. Макар, че би могла да се изтрелия през очите или ръцете. Тя е идентична с ЦИ или Цундалини или аурата.Шаманската традиция показва пълен асортимент от магически теми. Лекуването и Екзосиризмът са главните умения споделяни с обществото и обикновенно се приемат в транс или екстатични състояния, по време на които се прави едно пътуване в отвъдния свят за да се потърси лек. Магическа атака или защита може да се изпълнява за пациенти, а и самите шамани често се бият по между си за надмощие като приемат своите животински форми от отвъдния свят за тази цел.Някои шамани развиват огромен физиологически контрол с който устояват на крайна топлина, студ, болка. Ходенето върху жарава, в което изгарянето на плътта, което е неизбежно, се предотвратява магически, е най-обикновена характерна черта за тази традиция и се среща по цял свят.Шаманските инструменти са най-разнообразни, но обикновено включват тъпан или дрънкалка от змийска кост, кости за призоваване на духове и предизвикване на транс. Необикновените шамански традиции са първоизвора на всички окултни системи и към шаманизма трябва да се обърнем ако искаме да съберем парчетата на магията най – древната човешка наука и да ги използваме отново.
Гергана Лозанова

Post a Comment