Свещенни предмети в Шаманизма

Шаманство

Пътят на шамана е пътя на Аза в най-дълбоката взаимовръзка с Природата. Шаманизама работи с най-чистите форми на природната енергия и елементи. Шаманът стои,балансиран в сърцевината на всичките енергии и всички светове. Връзката която шаманът има с тези светове е най-святата взаимосвързаност с Природата. Това е най-личното общуване. В древните времена повечето хора не са имали способноста да контактуват директно с енергиите на другите светове. Било е трудно време на оцеляване и много малко хора освен шамана са имали възможността да изследват природните мъдрости.Днес нашето съзнание и заобикалящата ни среда са еволюирали до степен която ни дава възможност да учим и да си обръщаме умовете и сърцата си назад към посланията на Природата. Отново се стремим към пътешествие в други светове на Природата и избираме да следваме пътя на шамана.Пътя на шамана ни превежда през хаоса от природни енергии-колай от елементи, въртящи се около нас. Пътуваме напред както някога шаманите са пътували в миналото.Някои пътуват за да научат за себе си, други за да бъдат учители. Посягаме в сенките на тъмнината надявайки се да уловим някоя мъдрост, която да споделим. Тогава споделяме знанието със затаена надежда, че другите може би също ще добият куража да се учат.Един от най-забавните аспекти по пътя на шамана е намирането и работата със свещенните предмети на Природата. Всичко в Природата вибрира и притежава единствена по рода си енергия.Даже предмети, които изглеждат почти еднакви като два камъка от един и същ вид, ще имат леко различаващи се вибрации. Когато започнете да усещате това, вие вече ще сте се отворили към дълбоките нива на шаманското съзнание. Тъй като са дар от Природата всички предмети са свещенни. Само онези предмети, с които сте развили дълбока шаманска връзка, се считат за ваши тотемни предмети. Тези тотемни предмети отразяват собствените ви шамански способности.Природните тотеми непрекъснато ще се появяват по шаманския ви път.Шаманът е канал на енергии и вибрации. Някои от енергиите и тотемите, които намирате, са на път към някой друг човек. Специална привилегия по шаманския път е да донесете тотема на някой друг човек. Някои от собствените ви специални тотеми могат да дойдат при вас от някои или через някой друг човек. Опитайте да давате и да получавате тотеми без очаквания за тяхната употреба или тяхната връзка с друго лице. Това не винаги е лесно, но така се дава възможност на енергията да протича гладко. Може да има послание, което да се предаде с тотема, или съобщение, което да приемете, когато получавате тотем. Следвайте вътрешната си мъдрост и по ваша преценка предавайте тотемите или не го правете.Един от най-удовлетворяващите начини по които да развиете шаманското си съзнание е да съберете мнoгoобразие от тотеми, с които да работите. Бихте могли да следвате система или да се случи от само себе си или и двете едновременно. Шаманския път включва способността ви да балансирате всички колела на елементите.Използването на тотемите като помощници задълбочава връзката ви както със самия елемент, така и с енергията на тотема. Някои от тотемите които ще съберете ще станат тотеми за вашето собствено развитие, други ще ви служат за работа с хората. Можете да използвате тотемите за да балансирате собствените си елементи. Елементалната астрология дава полезна система за определяне на нуждите ви в това отношение.Друг начин на откриване на тотеми е да ги купите. Тотем които става лечителски тотем най-често би могъл да се намери в най-близкото ви обкръжение.Между най-възхитителните тотеми, които можете да намерите, са тотемите на животни. Вие се свързвате с тези животни по време на шаманските си пътешествия.Ако не сте запознати с традиционните качества на тотемните животни доверете се на собствените си чувства за тях.За да задълбочите личната си връзка с Аза Природата и Духа, можете да се обадите на своите тотеми с една спокойна и тиха церемония. Тя е ефективна за всички светове. Тя е добър начин да започнете да отваряте каналите в Аза и да пускате тотемните енергии да преминават през тях. Церемонията може да действа ефектно за започване на вътрешни пътешествия и работа със съня, когато се извършва точно преди заспиване.
Гергана Лозанова

Post a Comment