МАГИЯТА НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ

Талисмани и Амулети

Огън, земя, въздух и вода – това са четирите елемента на Сътворението на нашия свят и всичко, което се намира в него е взаимно свързано, като в същото време е проникнато от Универсалната космическа енергия, която някои наричат жизнена сила, други прана, трети чи. Камъни, минерали, почва, семена, растения, животни, хора – това е единният […]

Свещенни предмети в Шаманизма

Шаманство

Пътят на шамана е пътя на Аза в най-дълбоката взаимовръзка с Природата. Шаманизама работи с най-чистите форми на природната енергия и елементи. Шаманът стои,балансиран в сърцевината на всичките енергии и всички светове. Връзката която шаманът има с тези светове е най-святата взаимосвързаност с Природата. Това е най-личното общуване. В древните времена повечето хора не са […]