За магиите и омагьосването

Магии

Както всички знаем, магията е енергийно въздействие по определен начин, по определен повод. Всяка школа – магическа, шаманистична или друга практика има своите ритуали за енергийно въздействие. Всяка школа, всако общество, всеки култ има своите магически ритуали, които са насочени за духовно израстване, но много често се получава така, че съответните магически практики се използват и в ежедневния живот за разрешаване на проблеми с които не можем или не искаме да се справим сами, или просто не искаме да приемем изпитанията на Съдбата и търсим лесните пътища в живота. Хората търсят магьосниците и шаманите най-често по въпроси, свързани с парите и материалните ценности или за енергийно въздействие върху чувствата, успехите и здравето на околните си. Те търсят отмъщение, искат отчаяно да въдворят любов в сърце, което не е готово за това, искат да получат благата, които смятат, че са им отнети несправедливо от Съдбата и дадени на незаслужаващ това човек. И омагьосаните хора биват споходени от лошо здраве, лош късмет и усещането за ненужна и прекомерна тежест. А тези, които са потърсили и платили ритуала? Тяхната съдба променя ли се към по-добро, освен първоначалното усещане за удовлетворение. Хората много рядко се сещат, че енергиите никога не вървят еднопосочно, те се въртят и завихрят и този, който е поръчал омагьосването често получава отговор от реципиента и този отговор рядко е приятен.
Много хора се страхуват от омагьосване. Често при усещането за непреодолими пречки в личния живо, материалната реализация или при сериозни емоционални или здравни проблеми те са убедени,че са жертва на магия. Но истината е друга – много малък процент от тези, които смятат, че са жертва на магия, наистина са такива. За тези ритуали се изискват средства, време и много сериозна емоционална мотивация, а обикновения човек, рядко може да осъществи всичко това на куп. Пък и намирането на подходящ маг за целта никак не е лесно. Има и още – всички ние, всеки един човек е снабден от Мирозданието с добра защита и, само когато той сам позволи в тази защита да бъде направен пробив, става податлив за омагьосване. Това става, когато се влюбим, защото любовта и най-великата магия или иска нещо много силно, иска го отчаяно и безумно. Тогава човекът отваря в себе си едно особено място, което трябва да бъде запълнено. И от тук започва драмата. И тогава този човек става податлив не само за ритуално омагьосване, но и за всякакви волни или неволни, спонтанни или целенасочени енергийни въздействия, способен е дори да попие чуждата завист и тогава омагьосването се осъществява спонтанно, без участието на оператор и ритуал.
Как да се спасим? Силно религиозните хора, които се уповават на Божествената милост и справедливост имат сериозна допълнителна защита. Тези, които са уверени в себе си и в своите качества, също имат защита, защото те знаят какво правят, как го правят и защо го правят. Ако сте погълнати от работата, проекта или любовта си и не обръщате внимание на завистта и недоброжелателството на околнисе си, вашата естествена защита, вашата положителна целенасоченост и самоувереност няма да позволят вихрещите се около вас енергии да ви навредят.
Добре, но какво да правят хората, които наистина са омагьосани? Те наистина трябва да потърсят помощ. И да помнят, че магът, на когото се доверят ще помогне, но няма да запълни празнината в тях. Няма да ги пренастрои за да не бъдат отново податливи на магия, защото това е вътре в нас, във всички нас. Винаги трябва да си задаваме въпроса: а какво следва после?, защото веднага след края на ритуала за изчистване съотвентиятчовек ще е отново податлив на влияния, защото защитата му ще продължи да е слаба. Омагьосаните винаги трябва да си дават сметка как са позволили да бъдат омагьосани и да се постараят да изградят адекватна защита. Тази защита никога не се основава на мисли от рода на: този ми е виновен, онзи ми е напакостил, а пък трети и четвърти ме мразят и ми завиждат. Защото именно така пускаме демоните в себе си.
Ели Маринова

Post a Comment