Здраве и бойни изкуства

Цигун

Едно от най-големите културни постижения, с който Китай  е допринесъл за напредъка на човечеството е – Ци Гун изследването на космическана енергия. Балансът между космическите сили Ин и Ян е бил изследван и постиган через дълбокото разбиране за ЦИ. Така се е стигнало за създаването на Дао /естествения път/ и превръщатането му в един от ръководните принципи на китайската философия.Китайската медицинска теория разглежда енергийното тяло /ЦИ/като ИН, а физическото тяло като ЯН. Ци не може да бъде видяна, но може да се почувства. Аспектът Ин на вашето здраве е свързан с мисленето, душата и духа, а аспектът Ян изпълнява заповедите на Ин. Нито една от двете части не може да съществува сама за себе си. За да съществува животът, те трябва да са взаймно балансирани и координирани. Ци е изворът на живота, а действията на физическото тяло са жизнените му проявления.Когато Ин е силен проявленията на Ян също трябва да са силни. Когато Ин е слаб или прекалено силен, балансът между Ин и Ян може да бъде нарушен и като резултат да се прояви  болестта.Ето защо както китайската медицина, така и Ци Гун имат като първостепенна задача поддържането на баланса между Ин и Ян. Документите потвръждават извода, че макар и много народи да са били запознати с циркулацията на Ци, никой от тях не е постигал такава задълбоченост в научното изследване, както китайците. Едва през последните двадесетина година Западния свят започна да приема сериозно понятието Ци, като го приравни с биотоковете в човешкото тяло. Все повече и повече лекари започват да обясняват причините  за физическите и умствени болести с ненормалната  или нередовната  биотокова /Ци/ циркулация. Все повече лекари на Запад препоръчват на свойте пациенти акупунктурата като алтернативен метод на лечение на някои болести, при които западната медицина срещта традиционни трудности. Някои лекари дори препоръчват практикуването на Ци Гун, или Тай Дзи като средство за регулиране на кръвно налягане.Всеки практикуващ Ци Гун трябва да проследи изторическото развитие на това изкуство. Задълбоченото познаване на миналото ви ще ви предпази от много грешки, ще ви помогне да си изградите правилна представа за Ци Гун.Какво е ЦИ  ?За да разберем какво е Ци Гун, трябва преди това да разберем какво е Ци. Ци е енергията или природната сила, която изпълва Вселената. Съществуват три главни типа Ци. Небесна /небето и космоса/ притежават небесна Ци/Тиен Ци/ Тя е изградена от  силите, с които небесните тела  въздействат, върху земята – например слънчевото греене, лунната светлина, влиянието на луната върху приливите и отливите. Земята притежава земна Ци / Ди Ци/ Тя абсорбира небесната Ци и се намира под нейно влиание. Човечеството притежава Човешка Ци / Жън Ци / която се намира под  влиание на останалите две. В древността китайците са вярвали, че небесната Ци контролира времето климата и природните бедствия. Когато тази енергия /Ци/ загуби баланс, тя се стреми да се уравновеси отново. Тогава се появява силен вятър, вали дъжд и понякога се появяват урагани. – небесната Ци се стреми да възтанови енергийния баланс. Небесната Ци влиае и върху човешката Ци. Различните предсказания и астрологията  представляват опит да се обясни това влиание.Под небесната Ци е разположена земната Ци. Тя се намира под влианието и контрола на небесната Ци. Прекалено много дъжд например, може да причини прииждане на реките и дори промяна на коритата им. Ако пък няма дъжд, растенията измират.  Китайците вярват, че източници на земната Ци са от енергийните линии и структори, земното магнитно поле и скритата под  земната кора топлина. Тези енергий също трябва да бъдат в равновесие в противен случай настъпва земетресение. Когато земната  Ци е балансирана, разстителния и животински свят процъвтяват. Всеки човек, животно или разстение притежава свое собствено енергийно Ци поле, което постоянно се стреми към баланс. Когато индивидуалният живот изгуби своя енергиен баланс настъпват болестите, смъртта и разложението.Трябва да се осъзнае, че  всички нещта в природата включително и човека, се развиват в рамките на природните цикли на Небесната и Земната Ци и се намират под тяхно пряко влиание.И понеже сме част от природата Дао, необходимо е да се разбере съшността на Небесната и Земната Ци. Па този начен когато е необходимо, ние ще бъдем в състояние се приспособим по-добре към природния цикъл, и ще може да се предпазиме от негативните влиания от природата. Това е главната цел в практикуването на ЦИГУН.От тук следва, че да имаме дълъг и здравословен начин на живот първото правило трябва да бъде да живеем в хармония с циклите на природата, като отбягваме и предотвратяваме негативните влиания. Китайците са изследвали природата в продължение на хиляди години. Част от техните знания за циклите и схемите в нея е запазена через книгите. Трябва да се запомни, че явленията в природата винаги се повтарят. Ако наблюдавате внимателно, ще забележите много общовалидни схеми и цикли причинени от  дисбаланса на енергийните Ци полета.В продължение на хиляди години китайците са изследвали взаймовръзката между всичко в природата и особено между човешките същества. Различните Ци Гун упражнения са резултат от този огромен опит. Тяхното предназначение е да приведат циркулацията на телесната Ци в хармония с циклите на природата за да се избегнат заболявания, причинени от промяната на климата и годишните времена.Китайците са открили,че через Ци Гун могат да усилят циркулацията на собснвената Ци и да забавят остаряването на тялааото, да постигнат не само здраве, но и дълъг живот. Тези важни открития са послужили за стимул на по-нататъшни изследвания в тази област.Здраве и боини изкуства.

Post a Comment